Nasterea lui Iisus Hristos in suflet

jesus_christIisus Hristos trăieşte în prezentul continuu, de unde acţionează asupra tuturor oamenilor, creştini sau nu. Activitatea lui Iisus Hristos în cosmosul spiritual poate fi împărţită în două etape distincte: prima etapă s-a desfăşurat până la încarnarea Sa în lumea materială, iar a doua etapă s-a desfăşurat după Crucificarea, Moartea, Învierea şi Înălţarea la cer, deci după momentul descris în Evanghelii, în care Iisus Hristos apare în Trupul de Slavă.

Cu toate că se manifestă în Trupul de Slavă, nu trebuie uitat nici o clipă că Iisus Hristos este singura fiinţă din Terra aurica care se poate manifesta simultan „în şapte planuri cuantice, în şapte perioade şi în şapte timpuri”. De aceea, la fel ca şi Dumnezeu, Iisus Hristos nu poate fi situat într-un „cer” depărtat de fiinţa umană şi de locul în care omul îşi desfăşoară activitatea cotidiană: lumea materială. Iisus Hristos este alături de om în prezentul continuu, în care trecutul, prezentul şi viitorul formează un tot. În ultima perioadă de timp, Prezenţa lui Iisus Hristos a fost înţeleasă doar din punct de vedere istoric, iar acesta este punctul de vedere formulat de către istoriografia modernă. Departe însă de a reprezenta doar un personaj important al trecutului, Iisus Hristos aparţine Prezentului şi, mai ales, Viitorului. De fapt, Iisus Hristos aparţine prezentului continuu, adică Eternităţii, care este temelia Timpului din lumea materială.

Astăzi se vorbeşte foarte mult despre faptul că oamenii supravieţuiesc morţii, că după moarte se „mută dincolo”, în cosmosul spiritual, iar credinţa în supravieţuirea post-mortem a devenit aproape o banalitate. Dacă această credinţă a devenit o banalitate şi dacă faptul că toţi oamenii supravieţuiesc morţii a devenit, oarecum, o evidenţă, trebuie să fie la fel de evident că Iisus Hristos, Cel care a învins moartea, este mai viu decât toţi oamenii la un loc. Cu atât mai mult cu cât vechile scrieri sacre creştine specifică în mod explicit că Iisus Hristos a înviat din morţi şi că s-a manifestat în faţa discipolilor Săi în Trupul de slavă. Pe de altă parte, este la fel de evident că Fiinţa lui Iisus Hristos nu poate fi cuprinsă de nici o minte omenească. Conştiinţă Sa umple întreaga Terra aurica, fiind legată de fiecare om. Iisus Hristos este dincolo de spaţiu şi de timp, dar, totodată, este în spaţiu
şi timp, moment de moment, de-a lungul Eternităţii ce leagă Trecutul de Viitor. Persoana divină a lui Iisus Hristos trăieşte, Ea însăşi, în prezentul continuu, iar Fiinţa sa interioară, Eul său conştient, umple cu Sine Trecutul, Prezentul şi Viitorul. Iisus Hristos este peste tot, în toate momentele, atotştiutor, omniprezent. Fiinţa Sa cuprinde toţi oamenii din Terra aurica.

Când Iisus Hristos are în faţă un om oarecare, ştie instantaneu cine este acest om şi ce a făcut începând de la pătrunderea sa în Terra aurica. Nimeni nu face ceva în Terra aurica, fără ca Iisus Hristos să nu fie conştient de acest lucru, cu mult timp înainte ca lucrurile să se petreacă în mod efectiv. Iar liantul prin care Iisus Hristos se leagă de oameni este elementul fundamental: IUBIREA. Iubirea este legată de Iisus Hristos, iar mijlocul prin care, prin Iubire, Iisus Hristos se leagă de oameni este rugăciunea. De asemenea, Numele lui Iisus Hristos, cel mai puternic Nume din Cer şi de pe Pământ din punct de vedere al rezonanţei interioare, este canalul prin care oamenii se conectează Iubirii şi, implicit, lui Iisus Hristos. Oameni-Iubire-Iisus Hristos este ecuaţia atotcuprinzătoare ce stă la temelia cosmosului, iar rezolvarea acestei ecuaţii reprezintă cheia ce deschide Împărăţia lui Dumnezeu.

Întruparea, Viaţa, Crucificarea, Moartea, Învierea şi Înălţarea lui Iisus Hristos reprezintă o piatră de hotar ce împarte istoria umanităţii în două epoci distincte. Într-un fel se prezenta aura umană înaintea evenimentelor de acum 2000 de ani şi în alt fel se prezintă în era creştină. Se poate astfel vorbi despre două etape evolutive ale fiinţei umane. Prin Sacrificiul de pe cruce de acum 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos a răscumpărat toate sufletele oamenilor şi a plătit preţul pentru ele. Din acel moment, Iisus Hristos a devenit Domnul tuturor sufletelor din Terra aurica. Chakra inimii, Shainiah, şi corpul haric al plaselor mesianice reprezintă noile structuri prin care omul se poate mântui.

Prin rugăciunea adresată lui Iisus Hristos sau, cel puţin, prin rostirea cu voce tare a Numelui Său, omul îşi formează corpul plaselor mesianice şi se pune sub protecţia Sa. În cazul rugăciunii sau a rostirii cu voce tare a Numelui lui Iisus Hristos, planurile cuantice încep să vibreze precum oglinda unei ape, iar într-o fracţiune de secundă se formează plasele mesianice. În acel moment, omul se conectează auric la Fiinţa lui
Iisus Hristos. Când omul Îi cere ajutorul cu voce tare prin rugăciune sau prin rostirea Numelui şi când, fireşte, credinţa sa este mare, Iisus Hristos Cel Viu în Trupul de Slavă apare instantaneu lângă omul respectiv, la nivelul cuantic al lumii eterice. Între Iisus Hristos şi aura omului au loc schimburi aurice foarte ample. Ele se aseamănă cu nişte pulberi foarte fine, strălucitoare şi parfumate, care se scurg dinspre aura lui Iisus Hristos spre aura omului. În lumea eterică, Iisus Hristos se deplasează atât de repede încât pare a se afla simultan peste tot. Această caracteristică poartă numele de aseietate.

De 2000 de ani, omul este ajutat şi ocrotit direct şi de către Fecioara Maria – „Cea care suspină pentru toţi oamenii”, după cum este numită în lumea eterică. Din punct de vedere aurie, Fecioara Maria are o influenţă deosebită asupra corpului astral al oamenilor. De fapt, Fecioara Maria este Stăpâna corpului astral. Corpul astral al omului este un element foarte important în procesul evolutiv. Pe măsură ce omul reuşeşte să-şi impună influenţa asupra corpului astral, deci să-şi subjuge pornirile, dorinţele şi poftele, atunci reuşeşte să evolueze cu adevărat. Doar pe măsură ce corpul astral este educat şi temperat din elanurile sale primare se formează corpurile aurice superioare: corpul mental superior şi, ulterior, corpul spiritual. La oamenii din ziua de astăzi, datorită poftelor şi dorinţelor, corpul astral apare ca un ovoid de aproximativ optzeci-nouăzeci de centimetri diametru, învolburat ca un vulcan pe cale de a erupe. Mii şi mii de explozii luminoase erup necontrolat în diferite locuri ale corpului astral. Pe măsura dominării dorinţelor, corpul astral se linişteşte şi se limpezeşte coloristic, parcurgând un proces de „coacere” aurică pentru a deveni apt să servească altor scopuri. Fiinţa spirituală sub a cărei atentă ocrotire se petrece coacerea corpului astral este Fecioara Maria. Corpul mental superior şi corpul spirtual nu sunt altceva decât porţiuni din corpul astral, transformate prin activitatea omului.

În ziua de azi, tot mai mulţi oameni posedă un corp mental superior bine structurat, ceea ce indică faptul că o bună parte din corpul astral a fost transformată. La rândul său, corpul spiritual, format tot prin transformarea corpului astral, apare ca un ovoid format din lumină argintie, situat deasupra corpului mental superior. Prin corpul spiritual, omul conştientizează Iubirea ca element fundamental al cosmosului. Conştientizând Iubirea, omul înţelege activitatea lui Iisus Hristos. De aceea, corpul spiritual se formează prin rugăciune şi prin conştientizarea Iubirii universale.

Precum l-a născut pe Iisus Hristos prin trup, acum 2000 de ani, astăzi, ca Stăpână a corpului astral, Fecioara Maria îl naşte pe Iisus Hristos în sufletul fiecărui om. Iisus Hristos se va naşte în sufletul omului doar atunci când acesta va avea un corp spiritual bine structurat.” (Cristian Ganescu)

Iubirea lui Iisus Hristos este unica, este alchimia vietii…., binecuvantarea…, vindecarea…, puterea…, pacea…, bucuria…, constiinta divina…. O forta uriasa, asa cum spunea Cristian Ganescu mai sus, o imensa constiinta ce nu poate fi cuprinsa de mintea omeneasca. Iisus primeste pe toti! Sa ne deschidem sa Ii auzim chemarea, sa ne pregatim sa Il nastem in suflet!

Cum ne rugam? Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieste-ne! Doamne Iisuse Hristoase imi pare rau pentru ce am facut, iarta-ma! Doamne Iisuse Hristoase miluieste pe aproapele meu, Preasfanta Maica Domnului roaga-te pentru noi! Orice rugaciune spusa din suflet, cu cainta, cu dor, cu iubire ajunge pana sus in Cer, caci Iubirea este unica limba care nu are hotare.

Sa aveti o saptamana binecuvantata!

Maica Domnului sa aiba in paza sufletele noastre. Amin.

Cuvantul, binecuvantare sau atac energetic

HeavenGateway

„Cuvântul este puterea prin care noi creem sau distrugem. Cuvântul este darul care vine direct de la Dumnezeu. În evanghelia după Ioan din biblie se spune referitor la crearea universului: La început a fost cuvântul şi cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era cuvântul. Deci numai prin cuvânt Dumnezeu a creat toate cele văzute şi nevăzute. Dacă Dumnezeu a creat lumea după chipul şi asemănarea Lui, înseamnă că omul a căpătat puterea de a creea ca şi Dumnezeu. Ca fii ai Lui, noi avem acces la tot ce are Tatăl, posedăm totul şi suntem liberi ca şi Tatăl să ne servim de tot ce El se serveşte. Pentru a atinge acest ideal e nevoie de o credinţă fără margini.

Noi ne cream pe noi înşine şi devenim ceea ce credem că suntem.De veţi crede, toate sunt cu putinţă celui care crede (Marcu 9,23)”. În permanenţă noi cream lucrul în care credem cu adevărat. Noi putem să fim, să facem şi să avem tot ceea ce ne imaginăm. Atunci când ştim ce vrem, universul ne oferă spontan ceea ce avem nevoie pentru realizarea acestui ţel. Ceea ce numim noi forţa universală e o putere divină pe care tatăl o dă copiilor săi pentru a o folosi. Noi suntem imaginea lui Dumnezeu, în formă fizică şi dispunem de o întreagă putere creatoare.

Creaţia are la bază cuvântul, iar cuvântul este expresia gândului. Dumnezeu a creat universul folosind forţa creatoare a gândului şi i-a dat şi omului şansa de a o folosi în sens creativ. Din păcate omul nu a înţeles acest adevăr şi a căzut în neputinţă completă. Dacă forţa gândului e creativă, atunci cu certitudine ea este cea cu ajutorul căreia omul poate definitiv vindeca orice boală.  Cu forţa gândului omul poate să creeze celule sănătoase în corp sau să le distrugă pe cele afectate. Gândul este cel care atrage răul sau binele în existenţa noastră. Putem trage concluzia că gândul (cuvântul) este cel care a creat şi crează materia. Cuvântul e puterea pe care o avem de a ne exprima şi de a comunica, de a gândi şi de a crea evenimentele din viaţa noastră. Cuvântul e cea mai puternică unealtă pe care o are omul. Cuvântul reprezintă manifestarea fiinţei noastre spirituale, scânteia divină din interiorul nostru. Orice putere creatoare folosită rău, nepotrivit, poate deveni putere distructivă. Cuvântul nostru este magie pură, iar folosirea lui greşită poate deveni magie neagră. Cuvâtul vorbit sau scris este atât de puternic încât un simplu cuvânt poate schimba o viaţă sau poate distruge vieţile a milioane de oameni. Un cuvânt negativ poate fi un blestem, iar adesea oamenii folosesc cuvântul la fel ca magicienii, blestemându-se inconştient unii pe alţii. Oamenii care au un nivel ridicat de spiritualitate sunt foarte rezistenţi la blesteme, la undele mentale ale altora şi la vrăjitorii.

Cuvântul e cel mai preţios şi mai puternic dar pe care îl are umanitatea, dar noi îl folosim şi împotriva noastră. Dintre toate armele de distrugere pe care le-a inventat omul, cea mai teribilă şi mai puternică este cuvântul nepotrivit care poate să distrugă fără să lase urme. Noi ne atacăm în permanenţă prin cuvinte şi ne omorâm unul pe altul în mod sistematic, de multe ori fără să ne dăm seama de acest lucru. Această practică a devenit cea mai rea dintre toate formele de magie şi a fost numită bârfă. Bârfa, desi pare atat de inofensiva, ne alterează şi scurtează viaţa, ne distruge fizic şi spiritual, fiindcă în permanenţă ne ruinează sufletul şi trupul. Bârfa e un act de magie neagră şi este foarte rea, deoarece este otravă pură. Bârfa a devenit o forma curentă de comunicare în societatea umană (vezi emisiuni TV divertisment, politica, toul este o barfa). Bârfa şi gândurile urâte pe care le generează reprezintă un frecvent traumatism aplicat omului la care ne-am gândit. Întreaga lume poate să bârfească în legătură cu noi, însă dacă noi nu punem la suflet, nu dam crezare, vom deveni imuni la bârfe. Dacă cineva ne trimite în mod intenţionat o emoţie otrăvită, dar noi nu o luăm la modul personal, ea nu ne va afecta. Când omul nu acceptă emoţia otrăvită aceasta se întoarce asupra celui care a trimis-o şi-l afectează direct. Gândul şi cuvântul pun în mişcare vibraţiile ce se propagă în cecuri din ce în ce mai mari, până ce îmbrăţişează întregul univers după care ele se întorc la noi tot atât de sigur ca atunci când le-am emis. [Read more…]

Cuvinte pe care ar trebui sa le eviti

IMG_3933„În urma unor cercetări destul de amănunţite, atât teoretice cât şi practice, am constatat că sunt câteva cuvinte prin care ne blocăm drumul spre realizare sau împlinire. Ne blocăm drumul spre creație și dăruire, spre manifestarea divinului din noi.

În această serie de articole vă voi prezenta cât mai detaliat aceste cuvinte („sper”, „încerc”, „nu…”, „dar…”, „sărut-mâna”) pentru a înţelege atât din punct de vedere psihologic cât şi din punctul de vedere al conştiinţei cuantice, cum şi cât de uşor ne creăm subtil realitatea înconjurătoare. Veți descoperi cum ne autosabotăm și cum trăim nefericirea și suferința din interior spre exterior.

Am văzut oameni care se străduiesc să-şi creeze o viaţă frumoasă şi de multe ori nu reuşesc în totalitate, mai apar „coborâşuri”. Am văzut cum aceste cuvinte blocante îi duc în starea de neputinţă, necredinţă, neîmplinire. Stând în aceste stări ceva timp ajung şi la deznădejde – virusul principal care îi ţine pe loc, adică în stagnare.

Folosim cuvinte pentru că ne-am obişnuit aşa, am auzit la unii sau la alţii, sau aşa e civilizat, frumos, etc, dar în spatele lor stă o forţă la nivel cuantic care ne duce să trăim ceea ce rostim.

Vă recomand să vă observaţi vocabularul şi înainte să rostiţi astfel de cuvinte blocante să vă gândiţi la consecinţe.

  1. Sper…

Cuvântul „sper” este un cuvânt prin care laşi loc la îndoială. Când spui „sper” nu eşti sigur că se va împlini ceea ce vrei. Este un cuvânt blocant deoarece te opreşte în registrul fluxului neîmplinirii. Când spui „sper” pleci la drum cu „frâna de mână trasă”. Pentru a da drumul la frâna de mână, vă recomand să folosiţi „CRED” în loc de „sper” şi veţi vedea ce simţiţi în interiorul fiinţei voastre. Practica conştientă va face diferenţa.

Vă spun ce am constatat eu: când spun „CRED” parcă din interiorul meu se ridică forţa vieţii şi din zona pieptului, anahatei, iese afară ca un curent care se duce direct în locul unde se va împlini acea dorinţă, sau ceea ce îmi propun.

Când spun „sper” acea forţă rămâne în interiorul meu, ca şi cum aşteaptă ceva prin care să declanşezi împlinirea. Prin cuvântul „sper” nesiguranţa duce la îndoială. Apar întrebări de genul: „Oare o fi…, oare nu o fi…, oare ce să fac…?”.Această nesiguranță te face să stai pe loc și să nu înaintezi.

Diminuând sau eliminând acest cuvânt din vocabularul vostru veţi trăi acceptarea că sunteţi creatorii realităţii voastre, deveniţi responsabili şi împăcaţi pentru că ştiţi că puteţi schimba orice vreţi.

Speranța este un cuvânt victimă, care nu este pentru viitor ci este din trecut. Acest cuvânt te duce în starea de victimă și te oprește de la a face alegeri cu Liberul Arbitru.

Când trăiești sub influența lui „sper”, aceasta indică faptul că nu ai încredere în tine și aștepți ca altul să te îndrume, să te călăuzească, te lași la aprecierea altora și mereu vei lua decizii din personalitatea limitată.

Când trăiești sub influența lui „CRED” vei lua decizii din sine, vei avea forța necesară pentru a decide, a alege, a face ce vrei tu pentru tine și experiența vieții tale pe toate planurile.

  1. Încerc…

[Read more…]

Talismanul

uranus-sg-414

Lucrurile şi fiinţele sunt, evident, ceea ce sunt, dar prin gândurile şi sentimentele sale, omul are facultatea de a acţiona asupra lor pentru bine… sau pentru rău, din păcate. Un mag, fie că este alb sau negru, este o fiinţă care este capabilă să dea unui obiect proprietăţi pe care nu le poseda înainte: el ia din elementele propiei sale chintesenţe pentru a le introduce în obiect şi acest obiect devine viu, capabil să acţioneze.

Un obiect există prin el însuşi, se înţelege, nu are nevoie de voi pentru a exista, dar existenţa sa este neutră, şi depinde de voi ca el să dobândească anumite calităţi. Dacă proiectaţi asupra unui obiect dragostea şi lumina voastră, el se va impregna cu fluidele voastre care sunt de o chintesenţă superioară propriei sale existenţe, şi astfel va deveni un talisman care va acţiona favorabil asupra voastră înşivă şi asupra creaturilor care se află în apropierea lui.

Cuvântul talisman vine de la grecescul “telesma”. Telesma, este termenul folosit de Hermes Trismegistul atunci când vorbeşte de “forţa tare a tuturor forţelor”, şi despre care spune: “Soarele îi este tată, luna îi este mamă, vîntul a purtat-o în pântec şi pământul îi este dădacă”. Un talisman este deci un obiect (piatră, floare, insectă, inel, brăţară…) purtător al unei forţe cu care a fost impregnat fie de către natură, fie de către o fiinţă foarte puternică în lumea psihică. Numai cel ce ştie să fuzioneze cu “forţa tare a tuturor forţelor”, cu Fiinţa supremă, cu Creatorul poate prepara talismane cu adevărat operante şi puternice.

Desigur, şi voi, de asemenea, la nivelul vostru, puteţi cu ajutorul gândului, iubirii voastre să susţineţi şi să reîmprospătaţi virtuţile unui obiect, scopul existenţei umane este de a deveni creator, aşa ca Dumnezeu. Desigur, natura există, creaturile, obiectele există, nu noi suntem aceia care putem să le creăm, dar putem să le dăm o viaţă mai puternică, mai luminoasă, mai pură. Multe obiecte pot deveni astfel talismane.

Există, desigur, şi talismane preparate negativ de magii negri, obiecte încărcate cu forţe malefice, care sunt trimise anumitor persoane pentru a le dăuna, a-i face bolnavi, pentru a le provoca accidente sau rupturi cu anturajul lor. Dar noi nu vorbim aici decât de talismane benefice.

În epoca noastră, din punctul acesta de vedere, oamenii au pierdut sensul sacrului, pentru că se găsesc talismane la piaţă, la târguri, unde vi se vând lucruri de diferite culori purtând semnele zodiacului, asigurându-vă că sunt talismane unice care pot să vă protejeze, să vă aducă succes şi să vă pună în legătură cu puterile cosmice. Ce prostie! Cel ce prepară un talisman trebuie să cunoască legile corespondenţei între obiectele fizice şi astrele, forţele, fiinţele invizibile. Magicianul prepară un obiect ştiind că graţie metalelor din care este format, semnelor şi literelor pe care le poartă, poate absorbi şi reţine forţe determinate. El pune obiectul în legătură cu entităţile invizibile pentru a deveni o sursă de influenţă bună sau rea, armonioasă sau dizarmonioasă. Dar magul alb nu prepară decât talismane capabile să producă cele mai bune influenţe.

[Read more…]

Cunoasterea determina destinul?

after_the_rain_by_6doug9-d72pu2t

„Universul in care traim este viu si are o natura vibratorie. O pulsatie imperceptibila in starile de constiinta obisnuite, o oscilație imposibil de anticipat de catre mintea liniara. Gandurile sunt energie, emotiile sunt unde vibratorii. Cu cat această oscilatie este mai armonica, cu atat starea interioara este mai armonioasa. Doar atunci mintea devine linistita, emoțiile nu mai constituie un factor disturbant, energiile vitale curg libere, iar corpul este relaxat.”

Ma gandesc deseori la vibratie, iar atunci cand urmeaza sa transmit o anume initiere folosesc muzica cu vibratie inalta.  Ei bine, se pare ca muzica lui Mozart ne armonizeaza pe toti pe aceeasi frecventa. :) sta seara am vizionat un film „Frequencies” (2013),  din care am extras cateva mesaje, cat sa va trezesc interesul de a-l vedea…:

Cand Mozart canta suntem pe aceeasi frecventa si este un secret istoric. Nu a fost niciodata vreo magie, doar Cartea pierduta si regasita, fiind scrisa, fiind rescrisa, fiind arsa, fiind folosita pentru a controla masele. Dar a venit muzica! Stim din vechi timpuri ca in muzica exista ceva putere, ceva putere care ne elibereaza. Primii compozitori nu au scris doar pentru divertisment, au scris pentru a ne reda controlul propriilor noastre minti. Cu fiecare piesa, Cartea a fost slabita, pana cand…Mozart…1760.. in prima s-a compozitie ne-a imunizat cu adevarat impotriva Cartii, de atunci au existat mai multi..

Cand recunosti o melodie pe care nu ai mai auzit-o inainte, asta va fi una care atinge subconstientul nostru colectiv. Majoritatea muzicii complexe (clasice) pur si simplu interfereaza suficient de mult cu Cartea pentru a o face nesigura, pentru a o face nesigura si nefolositoare.

Au existat conducatori care inca au nutrit ganduri de reutilizarea Cartii si masele de oameni nu au fost prea incantate sa li se aminteasca ca sunt doar simple mecanisme… Complexe cu siguranta, dar cu toate acestea doar cu butoane de apasat, nimic altceva. Muzica este butonul de resetare. Unde este situat mai exact? in suflet. Ce se intampla cand muzica se opreste? Nu poate fi oprita niciodata…

De ce nu stim asta? Daca suntem cu totii masini atunci totul este decis…spontaneitatea este o iluzie. Dar, noi avem inca Liber Arbitru! Noi avem inca Suflete! Noi avem inca Imaginatie. Acest Univers vine dintr-un simplu cod, care se repeta la infinit, infinit de complex dar extrem de previzibil. Suntem aici pentru a servi unui scop? Cunoasterea determina sau nu in mod absolut destinul?”

Va invit asadar sa incepeti saptamana cu muzica clasica, cu Mozart, iar daca aveti timp, vedeti si filmul „Frequencies”!

Saptamana minunata!

Chemare la Rugaciune

Matei 18: 20 „Caci acolo unde sunt doi sau trei adunati in Numele Meu, sunt si Eu in mijlocul lor.” Mergeti si cautati harul, caci sunt multe locuri unde binecuvantarea divina curge precum mierea adanc in suflet. Mergeti la Liturghie! Golul din suflet doar Dumnezeu il poate umple, miracolele doar El le face, iar libertatea si viata pe care ne-o dorim se  infaptuieste doar in Unitate.  Alergarea dupa lucruri desarte, duce la pierderea  scanteii din suflet pana cand se va stinge incet-incet … In planul lui Dumnezeu toti suntem Unul.

Suntem expresia iubirii, suntem expresia Tatalui. Iti cer sa fii raspunzator de iubirea pe care o porti, de lumina stralucitoare din sufletul tau, de bunatatea si blandetea ta, de intelepciune, de adevar, de frumusete, de puterea creatiei care se afla chiar in tine.

Va invit in seara de Sfantul Andrei, 30 noiembrie 2015, ora 19.00-20.30, la o seara de Rugaciune Inalta, intru Iisus Hristos. Toti cei interesati sa participe, ii rog sa se inscrie la adresa evenimente.naturadivina@gmail.com. Intrarea este libera.

„Voi vă rugaţi când sunteţi năpăstuiţi or în nevoie;
de ce nu v-aţi ruga şi-n plină bucurie, şi-n zilele în care nimic nu vă lipseşte?

Căci rugăciunea e prelungirea sufletului în univers.

Şi dacă e o mângâiere să vă abandonaţi în univers întunecimea,
atunci e-o încântare să revărsaţi şi zorii.

Iar dac-atunci când sufletul vă cheamă la rugăciune
nu puteţi fi decât întunecaţi,
ar trebui să vă mai cheme o dată şi înc-o dată,
până-ntr-un ceas când veţi veni zâmbind.

Prin rugăciune vă înălţaţi să-i întâlniţi în ceruri
pe cei care se roagă în aceeaşi clipă,
aceia pe care doar în rugăciune puteţi să-i întâlniţi. [Read more…]

Traditii si legende stravechi ale poporului roman

646x404
„Legendele moştenite de la strămoşii noştri daci sunt considerate printre cele mai interesante legende ale lumii. Aceasta nu pentru ca ar fi complexe şi savant elaborate, ci tocmai datorită simplităţii, a felului în care au fost păstrate şi transmise de-a lungul timpului cu siguranţa cu care se transmite credinţa, datorită simbolurilor şi semnificaţiilor profunde pe care le conţin.

În tradiţia românească sunt cuprinse, între 13 noiembrie şi 6 decembrie, o serie de sărbători şi obiceiuri foarte vechi cunoscute sub numele de Filipii de Toamnă. Acestea nu sunt legate de sezoanele agricole sau pastorale, ci de credinţa străveche în reînnoirea periodică a timpului. De aceea, această perioadă a fost identificată de către etnologi cu Anul Nou Dacic.

Sărbătorile, dedicate animalului sacru al dacilor, lupul, au fost asimilate apoi de tradiţia creştină. Acestea încep cu ,,Ziua lupului” (13 noiembrie), Gădineţii (12-16 noiembrie), continuă cu Filipul cel Şchiop sau Ovidenia (21 noiembrie) şi se încheie cu Ziua Sfântului Andrei (30 noiembrie) şi Ziua Sfântului Nicolae (6 decembrie).

(Gădinet este numele divinităţii iernii, lupul, la fel cum Căluş este numele divinităţii verii, calul, celebrat la Rusalii. Filipii sunt personificări divine ale lupului. Simbolul lupului apare în numeroase tradiţii spirituale ale lumii. Atunci când este considerat divinitatea iernii şi a nopţii valorizarea sa devine pozitivă. Faptul că lupul vede noaptea îl transformă în simbol al luminii, cu caracteristici solare, de erou războinic şi strămoş mitic. Simbolistica sa are un caracter iniţiatic, dându-i lupului un rol de călăuză.)

Caracteristice acestei perioade sunt obiceiurile, actele rituale şi practicile magice de alungare a duhurilor rele, despre care se crede că încep să capete putere pe măsură ce ziua scade. Conform credinţelor populare, în această perioadă începe de fapt iarna. Ritualurile magice ce se desfăşoară acum au rol de protecţie şi aduc încredere. Prin intermediul acestora, duhurile rele, care încep să apară la adăpostul nopţii, pot fi înlăturate cu uşurinţă.

Ovidenia, Ziua Luminii

La 21 noiembrie se sărbătoreşte intrarea în biserică a Fecioarei Maria, numită acum şi Maica Luminii. Este ziua în care Ioachim şi Ana au dus-o la Templu pe fiica lor, Maria, în vârsta de 3 ani. Au încredinţat-o preotului Zaharia care o va avea în grijă în următorii 12 ani. Îndeosebi femeile sunt îndemnate cu această ocazie să iubească virtuţile creştine, să fie pline de smerenie, de blândeţe, de bunătate. [Read more…]

Legea universală a efectului invers

gaia_tree_of_life_by_atsal78-d7rl3dw
Legea efectului invers este una dintre legile fundamentale ale universului. Înţelegerea modului în care ne afectează viaţa această lege ne poate ajuta să ajungem la o înţelegere mult mai profundă a lumii noastre psihologice. De ce? Pe scurt, legea efectului invers poate sta în calea noastră către îndeplinirea visurilor noastre, scopurilor personale, în calea disciplinării copiilor noştri şi, în general, în calea tuturor interacţiunilor cu cei din jurul nostru.
Pentru a explica cât mai simplu această lege: cu cât o persoană încearcă să facă ceva în mod conştient, cu atât mai dificil îi va fi să reuşească. Într-adevăr, doar cuvântul „încearcă” implică faptul că nu o să reuşească. Astfel, vei putea încerca întotdeauna şi tot nu te vei putea ridica de la sol. Desigur, această lege pare a contrazice tot ceea ce este logic. Majoritatea dintre noi suntem de părere că încercările noastre repetate vor aduce cu ele reuşite pe măsura numărului încercărilor noastre. Putem cunoaşte reuşitele de îndată ce suntem în mişcare, dar această lege este cea care creează o rezistenţă interioară de a ne pune în mişcare în primul rând.
De fiecare dată când „încercăm”, ne adunăm energia şi forţăm un anumit rezultat. Adesea, această energie pare să se lovească de un zid cosmic şi se întoarce ca un bumerang la noi, de parcă încercă să ne împingă în locul din care am pornit. Într-un fel, se aseamănă cu vechiul clişeu „Doi paşi înainte şi un pas înapoi”.

Cu toate acestea, toată această luptă se naşte tocmai din „încercarea” noastră. Cu cât vom încerca mai mult, cu atât mai dificil va deveni. În cazul în care cineva îţi spune că va încerca, 99% din rezultat este deja decis. De aceea, de foarte multe ori atunci când cineva spune că va „încerca” să slăbească, să se lase de fumat, să renunţe la desertul favorit nu va reuşi.

Deoarece lucrăm cu un principiu universal, legea efectului invers este o energie destul de dificil de controlat. Este la fel de naturală şi de automată precum legea gravitaţională. În majoritatea cazurilor, este necesar să urmezi un program vreme de 21 de zile pentru a-ţi forma un nou obicei. În drumul tău către formarea obiceiurilor vor exista foarte multe piedici. Energia definită de „a încerca” nu o să te ajute prea mult, în special în cazul în care o faci pentru că ai citit un articol pe internet dimineața, sau pentru că ai aflat dintr-o altă sursă că „ar trebui”.

Pe de altă parte, atunci când cineva spune „voi face” în loc de „voi încerca”, el sau ea are dispoziţia necesară de a trece dincolo de zidul rezistenţei interioare. Întotdeauna va exista o rezistenţă interioară atunci când ia naştere un nou model de energie. Cu toate acestea, o altă lege fundamentală a universului ne arată că obiectele în mişcare au tendinţa de a rămâne în mişcare. De îndată ce vom pune în mişcare un nou obicei, Universul ne va ajuta să-l menţinem în mişcare. De aceea, cea mai dificilă parte este reprezentată de primul pas.

Cum putem transcende legea efectului invers?

Conştientizarea şi acceptarea sunt necesare. Desigur, înțelegerea acestei dinamici ne poate ajuta să evităm lupta şi frustrarea. Atunci când vom fi pregătiţi să adoptăm un nou obicei, cu toate provocările sale, ne va fi mult mai uşor să-l ducem la bun sfârşit. Aşteptarea piedicilor şi traversarea acestora pare mult mai uşoară atunci când ştim la ce să ne aşteptăm.

Un alt aspect necesar pe care trebuie să-l avem în vedere este dorinţa sinceră de a face cu adevărat ceea ce vrei să faci. Dorinţa este o energie puternică şi poate depăşi energia rezistenţei foarte uşor. Motivaţia este totul în viaţă. Nu vei putea să te ridici din pat dimineaţa fără un pic de motivaţie interioară.

Atunci când vrem cu adevărat ca un anumit rezultat să se materializeze, universul are tendinţa de a ne onora intenţia. Cu cât decizia este mai puternică, cu atât mai mult vei primi sprijinul universului.

Asadar,  „Veghează asupra gândurilor, simţămintelor, cuvintelor şi faptelor tale. Aceasta îţi va clarifica viziunea!

Ca să influenţezi evenimentele, n-ai nevoie să cunoşti cauzele. Ce mod complicat şi ciudat de a face lucrurile! Nu eşti tu sursa şi sfârşitul fiecărui eveniment? Controlează deci evenimentul la sursă.

Eşti confuz deoarece crezi că tu eşti în lume, iar nu lumea în tine. Cine a apărut mai întâi – tu sau părinţii tăi? Tu îţi imaginezi că te-ai născut la o anume dată şi într-un anumit loc, că ai un tată şi omamă, un corp şi un nume. Acesta este păcatul tău şi calamitatea ta! Tu vei putea negreşit să schimbi lumea dacă vei lucra pentru asta. Aşadar, lucrează. Cine te opreşte? Cu cauze sau fără cauze, tu eşti cel care ai făcut această lume şi tu o poţi schimba.

Totul se datorează faptului că ţi-ai uitat propria fiinţă. Deoarece ai dat realitate filmului de pe ecran, tu iubeşti oamenii lui, suferi pentru ei şi cauţi să-i salvezi. Este complet fals. Trebuie să începi cu tine însuţi. Nu există altă cale. Lucrează, bineînţeles. Nu-i nici un rău în faptul că lucrezi.

Nu uita ceea ce eşti. Între timp, lucrează din toată inima. Lucrul şi cunoaşterea ar trebui să meargă mână în mână.” (Nisargadata Maharaj)

O saptamana binecuvantata si inspirata, in adevar si iubire!

Rugaciunea Ingerilor

angel_energy2

Doamne Dumnezeule Atotputernic, Creatorul Cerului si al Pamantului Tata indurator si atotstiutor, trimite-mi cei patru Ingeri ai Tai: Ingerul Pamantului, Ingerul Apei, Ingerul Aerului, Ingerul Focului. Pentru ca vointa Ta sa se manifeste prin mine.

Fie ca Ingerul Pamantului sa preia toate deseurile corpului meu fizic pentru a fi absorbite si transformate in sanatate si putere! Sa curete intregul meu corp pentru ca viata sa poata circula in abundenta in venele si arterele mele : Ca intreaga mea fiinta sa fie alinata, degajata. eliberata, pentru ca Imparatia lui Dumnezeu si Dreptatea Sa sa se infaptuiasca pe pamant iar Era de Aur printre oameni!

Fie ca Ingerul Apei sa spele inima mea de toate impuritatile ! Pentru ca dragostea dezinteresata sa se instaleze in inima mea si a-mi aduca fericirea, bucuria si implinirea totala. Pentru ca inima mea sa fie limpede, cristalina, transparenta, pentru ca Imparatia lui Dumnezeu si Dreptatea Sa sa se infaptuiasca pe pamant iar Era de Aur printre oameni.

Fie ca Ingerul Aerului sa purifice intelectul meu introducand in ea intelepciunea si lumina! Ca gandul meu sa devina patrunzator, clar, luminos, pentru ca Imparatia lui Dumnezeu si Dreptatea Sa sa se infaptuiasca pe pamant, iar Era de Aur printre oameni!

Fie ca Ingerul Focului, nimeni altul decit Ingerul Soarelui sa-mi sfinteasca Sufletul si Spiritul ! Fie ca Adevarul Absolut sa intre in fiinta mea intreaga! Ca sufletul si spiritul meu sa cunoasca viata eterna si sa fie lacasul Atotputerii Divine Creatoare, pentru ca Imparatia lui Dumnezeu si Dreptatea Sa sa se infaptuiasca pe pamant, iar Era de Aur printre oameni !

Te rugam fierbine Doamne Dumnezeule sa binecuvantezi tara noastra Romania, pentru ca Imparatia lui Dumnezeu si Dreptatea Sa sa se infaptuiasca pe pamant, iar Era de Aur printre oameni!

Amin, Amin, Amin! Asa sa fie, asa sa fie, asa sa fie!

(Transmisa de maestrul Omraam Mikhael Aivanhov)

Cele mai puternice rugaciuni se spun la rasaritul soarelui (de la crepuscul, la rasarit).

Binecuvantari divine tuturor!

Alegere sau destin

Mooji, Anthony Paul Moo-Young, este un discipol direct al Sri Harilal Poonja, renumitul maestrul Advaita Vedanta, sau Papaji, cum discipolii sai îl numesc. In 1987, sansa unei intalniri intamplatoare cu un mistic crestin a fost sa fie aceea care ii va schimba viata pentru totdeauna lui Mooji.  Acest mistic, i-a indus lui Mooji prin intermediul rugaciunii,  experienta directa a Divinitatii interioare.

Intr-o perioada scurta de timp, el a experimentat o modificare  radicala in constiinta atat de profund incat in exterior, pentru multi dintre cei care l-au cunoscut, el parea ca fiind o persoana complet diferita. Odata ce constiinta sa spirituala s-a trezit, o transformare interioara profunda a inceput, care s-a desfasurat sub forma a mai multor experiente miraculoase si intuitii mistice interioare. El a simtit un  puternic vant al schimbarii si acest nou suflu al vietii a adus cu el o dorinta profunda de a se abandona complet vointei divine.

”Atunci cand (re)vin, gandurile obtin de la tine ceva asemeni serviciilor de cinci stele. Asta insemnand ca tu le dai atentie – nu te certi, incepi sa dansezi cu ele, vrei sa te joci. Exact asa! Pentru toti este la fel. Asa ca, daca nu le dai un scop, ele nu pot pleca: tu le oferi oxigenul – prin credintele tale, prin interesele tale… Trebuie sa fim foarte clari in privinta asta, trebuie sa identificam de ce gandul a devenit atat de puternic.”

Alegem sau totul este destinat sa se intample? Urmariti un scurt film care contine cateva ganduri ale maestrului Mooji.

Ritual de luna plina

image

Va impartasesc un ritual pe care l-am regasit si in practicile samanice. O să ai nevoie de: lumănâri, hârtie și pix, 2 boluri, apă, prosop. Poartă haine albe. Albul te susține să atragi mai multă energie de la lună. Curață locul cu o rugăciune, binecuvântare, mantră, etc. Invită ghizii, îngerii, maeștri, spiritele naturii etc.  Curăță-ți câmpul energetic. Dacă ești afară sub lumina lunii, inchide ochii și respiră profund lasându-te spălată de lumina argintie a lunii. Dacă ești în interior inchide ochii, respiră ușor și imaginează-te sub o cascadă cu apă argintie care te spală și te curăță de gânduri, energii negative și orice nu îți mai este de folos.

Crează un spațiu sacru cu lumânări, flori, cristale, mandale, tamaie sau bețișoare parfumate și alte obiecte sacre. Pune pe fundal muzică de relaxare. Fă acest lucru dintr-un spațiu de iubire.

Pune apă în unul din boluri și niște petale de flori. Pregătește lângă tine o lumânare, prosopul și celălalt bol gol. Inchide ochii și repiră conectat in abdomen. Ia coala de hârtie și scrie care sunt lucrurile/ relațiile/ situațiile/ credințele limitative/ dramele/ legături toxice/ adicții alimentare etc la care Vrei să renunți, care nu îți mai servesc. Când ai terminat poți pune data și te poți semna. Citeste cu voce tare ce ai scris pe hartie. Setează-ți intenția să renunti la toate astea. După ce ai terminat de citit spune cu voce tare: Acum le dau voie ă plece si PLEACA!

imageLasă un colț al hîrtie să se aprindă la focul lumânării pune hârtia în bolul gol. Te poți uita cum ard toate lucrurile negative la care ai renunțat. În bolul cu apă îți vei spăla mâinile ca simbol de curățare de vechi . Inchide ochii și stai in liniște respirând ușor pentru cateva minute. Cu ochii închiși imaginează-ți cum ar fi viața ta in armonie, binecuvantare, frumusete, intelepciune, abundență. Imaginează-ți cum ar fi dacă ai avea o baghetă magică. Unde ai locui, cum te-ai îmbrăca, cum ti-ai petrece zilele, unde ai călători,ce iubit ai avea, etc.

Întreabă-te ce calitate sau calități ai nevoie să dezvolți pentru a face acest vis posibil si lasă intuiția să îți ofere răspunsuri. După ce ai primi răspunsul poți deschide ochii și poți scrie pe o coala de hârtie. Cu mâinile la piept mulțumește Lunii Pline pentru energia ei, pentru puterea pe care o aduce în fiecare lună și pentru această oportunitate de a crea și a renunța la ce nu ne mai servește. Pune hârtia cu rândurile scrise aproape de geam pentru a fi inundate de lumina lunii.

Namaste!

Semnificatia culorilor in vindecare

11012888_906077326132383_8734841909244748488_n

Alb
Nota dominantă: Purificare, puritate, amplificare.
Aplicaţii fizice: Toate sistemele organismului. Albul conţine întregul spectru luminos. Este o culoare ce întăreşte, curăţă şi purifică întregul sistem energetic, putînd dezvolta şi o mai mare creativitate. Atunci cand nu eşti sigur ce nuanţă trebuie să foloseşti, apeland la alb rareori poţi da greş. Este de asemenea benefic să începi şi să închei şedinţa de terapie cu culoarea albă pentru a stabiliza sistemul energetic al individului şi a-i da un impuls general. In acest fel se amplifică efectele oricărei alte nuanţe folosite în timpul unei şedinţe de vindecare.

Negru
Nota dominantă: Protecţie, siguranţă, întărire.
Aplicaţii fizice : Este eficient în terapia polarităţii, cand se combină cu albul. Negrul conţine şi întregul spectru al culorilor. De asemenea, în trecut i s-au acordat multe corespondenţe derutante. Mulţi indivizi evită să folosească negrul în terapia şi vindecarea pe bază de culoare, însă am descoperit că uneori este benefic. Negrul este o culoare protectoare; dă siguranţă, calmează, în special în cazul indivizilor extrem de sensibili. Activează energiile magnetice sau feminine ale corpului, întărindu-le. Această culoare trebuie folosită cu multă cumpătare, deoarece prea mult negru poate produce depresie sau agravează astfel de stări emoţionale/mentale. Negrul este cel mai eficient atunci cand este folosit împreună cu albul pentru echilibrarea polarităţilor, în special în cazurile în care individul îşi pierde controlul. Poate activa subconştientul, punand viaţa şi toate nebuniile ei într-o perspectivă mai bună. Negrul trebuie folosit rareori singur, în majoritatea cazurilor fiind benefică utilizarea sa în combinaţie cu altă culoare.

Culorile curcubeului

Roşu
Nota dominantă: întărirea forţei vitale, voinţei şi sexualităţii; stimulare.
Aplicaţii fizice: Sistemul circulator, sexualitate. Stimulează toate nivelurile energetice ale metabolismului, extremităţile inferioare, majoritatea afecţiunilor sangvine. Roşul este o culoare stimulatoare, care va energiza chakra bazinului; încălzeşte şi activează; trezeşte forţa noastră fizică vitală. Poate fi folosită în caz de răceală, circulaţie proastă, anemie şi indispoziţie din cauza mucozităţilor. Culoarea roşie întăreşte energia fizică şi voinţa individului. Poate stimula pasiuni mai profunde. Prea mult roşu poate stimula în exces, agravand astfel unele afecţiuni. O tensiune mare a sangelui indică un exces de energie roşie în organism. Culoarea roşie poate fi folosită pentru creşterea temperaturii corpului şi energizarea sangelui. Este echilibrată de culoarea verde.

Portocaliu
Nota dominantă: Activare, construire, optimism, rezerve energetice.
Aplicaţii fizice: Sistemul muscular, sistemul excretor, probleme emoţionale şi cauze ale unor afecţiuni fizice. Portocaliul influenţează chakra splinei. Este culoarea bucuriei, înţelepciunii şi creativităţii. Stimulează dispoziţiile de comunicare. Are legătură cu sănătatea noastră emoţională şi cu sistemul muscular al corpului. Prea mult portocaliu afectează nervii şi ar trebui echilibrat cu nuanţe de verde albăstrui. Culoarea portocalie ne poate ajuta în vindecarea afecţiunilor splinei, pancreasului, stomacului, intestinelor, glandelor suprarenale, problemelor legate de asimilarea hranei şi depresiei. Indivizii ce manifestă paralizii emoţionale pot fi ajutaţi cu această culoare, în special cu nuanţe de
culoarea piersicii, care întăreşte aura şi o sprijină în procesele de recuperare. Ultima culoare şi majoritatea nuanţelor de portocaliu pot fi folosite pentru revitalizarea corpului fizic – constituie un bun tonic pentru perioada de convalescenţă, deoarece întăreşte sistemul excretor al organismului. [Read more…]

Infolight SRL, CUI 28540361, J40/6397/2011, RO16RNCB0285122216070001 RON si RO86RNCB0285122216070002 EUR, BCR Unic Bucuresti.

Acest site functioneaza sub incidenta Drepturilor de Autor.
Toate drepturile rezervate Karyn Maria Taulescu.

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 8,177 de alți urmăritori

%d blogeri ca acesta: