tehnici si metode de vindecare

Rugãciunea lui Iisus, Rugãciunea inimii

51baa7aee377054284

În loc să mai caute Numele dinlăuntrul său, omul începe să-şi caute re-numele din afară, pierzându-şi astfel axa lăuntrică. Dezaxat, Cain se risipeşte în rătăcirea exterioară, construind fără Dumnezeu culturile şi civilizaţiile, lumea din afară. Aceasta este condiţia omului „alungat din rai”, adică existenţă în afara sa, lipsit de identitate. Cu toate acestea Dumnezeu depăşeşte provocarea pentru a păstra harul Legământului, dăruindu-le, lui Adam şi Eva, un al treilea fiu, pe Set. Acesta, cu adevărat, deschide o nouă descendenţă din care se naşte Enos, despre care Biblis spune că este cel care, după cădere, începe a „chema numele Domnului Dumnezeu” (Facerea 4,26)

Aşadar calea de întoarcere este posibilă şi omul poate deveni Om prin această chemare care este chiar locul împlinirii sale: „Enos” înseamnă „Om”! Astfel încât, odată cu neamul semiţilor care se naşte din Sem, primul născut al lui Noe – „sem” însemnând „purtătorii Numelui”, se naşte şi Tradiţia Rugăciunii lui Iisus, ai cărui ucenici, la rândul lor, vor purta Numele „scris pe frunţile lor” (Apocalipsa 14,1). Vedem astfel că descendenţa purtătorilor Numelui nu s-a întrerupt de la Facere până la Apocalipsă şi ucenicii lui Hristos, creştinii, sunt semiţii ajunşi la desăvârşire.

Noi purtăm în memorie aceste mari etape ale înaintării pe Calea de la Biblie la nunta mistică, le purtăm în celulele noastre ancestrale, dar fiecare dintre noi le şi trăieşte din nou în propria sa creştere duhovnicească, ca pe un Vechi Testament propriu, până la finala şi desăvârşita revelaţie a celui de pe urmă Legământ în care Numele îşi descoperă faţa în Iisus Hristos, cu făgăduinţa că omul însuşi va deveni lăcaş al lui Dumnezeu şi că Dumnezeu va locui în om şi omul în Dumnezeu, dacă omul va împlini porunca Iubirii. Aşadar, Biblia descrie propriul nostru itinerar spre descoperirea şi cunoaşterea Numelui. Acesta va traduce întotdeauna chintesenţa credinţei mele, adică: în Care Dumnezeu cred şi cum cred eu în El. Noe, Avraam, Moise… sunt prototipurile mele, treptele scării mele lăuntrice pe care trebuie să o urc sau bornele aşezate de-a lungul căii mele personale, dirijându-mi creşterea şi dându-mi direcţia cea bună. Fără nici o pretenţie va trebui să pun prenumele meu în locul tuturor acestor figuri biblice. Atunci textul va prinde deodată o uluitoare coloratură, atât de personală şi de actuală încât devine în sensul cel mai propriu o revelaţie pentru mine, astăzi. Şi Duhul îmi va da să înţeleg înlăuntrul meu că Tradiţia nu este o literă moartă aparţinând unui trecut întunecat şi cu totul depăşit, ci o realitate vie care se ancorează în mine. E mereu aceeaşi veşnicie în sânul unui timp care se scurge, mereu aceeaşi Prezenţă sub feţe diferite, mereu aceeaşi Revelaţie care dă sens evenimentelor atât de variate ale istoriei, este de fapt Numele lui Dumnezeu pe care Acesta încearcă să-l murmure în viaţa mea cea mai concretă, text în contextul meu… (cf. Psalm 33,2-5). Când Biblia vorbeşte despre Noe, despre Avraam, despre Moise şi despre toţi cei pomeniţi până la Apocalipsă, este vorba şi despre mine: „Tu eşti omul care a făcut aceasta!” (2 Regi 12,7), îi spune Proorocul Natan lui David. Taina este abisală şi nu voi reuşi nicicând să o cercetez, să învăţ cine sunt eu în ochii lui Dumnezeu şi care este Faţa Sa pentru mine în ziua aceasta.

Prin Rugăciune, Hristos ne scoate din iadul nostru prea subiectiv ca să ne ducă la Dumnezeu care are un plan de „iubire nebună” pentru toată omenirea şi pentru fiecare din noi în mod special. Toată Scriptura ne-o spune şi ne-o repetă: El te-a ales înainte de a te naşte, El te-a alcătuit în pântecul mamei tale, El îţi cunoaşte fiecare fibră a fiinţei tale, cel mai firav gând al tău Îi este cunoscut încă înainte să fie exprimat, nimic din ceea ce te priveşte nu este lăsat la voia întâmplării (Ps 138). El te caută mereu şi nu încetează să te aştepte ca un Mire (Cânt. Cânt., Osea, Ioan 10), veghează asupra ta ca nu cumva un fir de păr să cadă fără ştirea Lui (Matei 10,30) ca, în cele din urmă, să moară din iubire pentru tine personal şi să învieze pentru a-ţi oferi plinătatea vieţii… Şi acestea, toate acestea, acum şi aici, chiar în ceea ce trăieşti acum, chiar dacă ego-ului tăi i se pare neplăcut, revoltător sau oribil… Continue reading

HARA, centrul vital al omului

1508508_622989617774490_1581519844_n

Omul care dispune de Hara „este acolo” într-un fel drept. El nu este uşor de răsturnat, nici nu poate fi făcut să-şi schimbe uşor opinia şi îşi regăseşte în mod foarte natural centrul după ce a primit o lovitură care îl face să-şi piardă echilibrul sau îl obligă pentru moment să-şi angajeze toate forţele.

Cel care stăpâneşte practica Harei este, de asemenea, mai rezistent, mai puţin suspus oboselii. Pentru că reuşeşte mereu să-şi regăsească legătura cu centrul, îi este posibil în orice moment să se deschidă sursei sigure a forţelor care îl reînnoiesc. Omul care posedă Hara nu se epuizează. Cu cât învaţă să se ancoreze în Hara, cu atât el este în măsură să vină de hac tulburărilor somatice şi psihice provocate de Eul existenţial şi reuşeşte să lase să treacă forţele regeneratoare care vin din „fond”.

Nu există bolnav pentru care vindecarea să nu fie complicată de crispări, de tensiuni interioare, nici restabilire care să nu fie grăbită de dispariţia tensiunilor. Exact în măsura în care aceste tensiuni sunt legate de un Eu anxios, mereu cu ochii în patru, sau de un Eu tenace ele sunt susceptibile să dispară atunci când omul a învăţat să-şi adune forţele în bazin, adică în spaţiul în care se face înrădăcinarea în Hara.

Hara este sinonim cu creşterea forţei fizice, cu o mai mare capacitate de recuperare. Suntem uimiţi de fiecare dată să vedem cât de capabil este un om ce are Hara să-şi recapete forţa fizică, să o amelioreze şi să o menajeze. Iată un exemplu dintre multe altele. Maestrul de tir cu arcul Kenran Umeji avea obiceiul să-şi invite elevii să-i atingă muşchii braţului în clipa în care îşi încorda arcul. Elevii lui puteau să constate că muşchii lui erau complet destinşi. Dacă unii din ei îşi exprima uimirea pe această temă, maestrul începea să râdă şi spunea: „Numai începătorul caută să întindă arcul cu forţa musculară, eu, o fac pur şi simplu cu ki. Ki, adică forţa universală la care participăm prin fiinţa noastră esenţială. Trebuie să învăţăm, graţie lui Hara, să o simţim şi să o lăsăm să vină, contrar forţei mişcate de voinţă, forţa „acţiunii”. Continue reading

Iubirile toxice

lovers“De ce eşuăm atât de mult în dragoste? De ce atâţia oa­meni aleg persoana greşită sau se implică în relaţii pe cât de periculoase, pe atât de iraţionale ? De ce ne complăcem în re­laţii dureroase? Credem că iubirea este de neînvins şi uităm un lucru esenţial pentru supravieţuirea amoroasă: acela că nu toate legăturile sentimentale sunt benefice pentru bunăs­tarea noastră. Fie că ne place sau nu, unele moduri de a iubi sunt pur si simplu insuportabile şi obositoare, chiar şi dacă avem instincte masochiste şi o atitudine supusă.

Nu spun că astfel de persoane nu ar merita să fie iubite; ceea ce afirm este că orice legătură afectivă, în care valorile noastre esenţiale sunt ameninţate, nu este recomandată pen­tru propria fericire, indiferent de câtă iubire s-ar afla la mij­loc. Sunt de acord cu faptul că viaţa de cuplu nu este uşoară şi că toţi trebuie să „sacrificăm” anumite lucruri (fireşte, într-un mod constructiv) pentru ca relaţia să prospere; cu toate acestea, unele moduri de a iubi sunt foarte dificil de abordat si tolerat, chiar şi pentru acei „îndrăgos­tiţi de dragoste”, care suportă cu tărie orice. Aceste tipologii afective disfuncţionale îl consumă pe celălalt si îl storc de energie, îl mistuie încet sau îl tulbură într-atât de tare încât ajunge să se simtă în mod inexplicabil vinovat sau să creadă că suferinţa din dragoste este normală şi comună (de parcă a iubi si a fi victimă ar fi unul şi acelaşi lucru). Este drept că nimeni nu-i perfect si că toţi avem micile noastre „nebunii”, Insa tipurile de relaţii pe care le voi menţiona depăşesc cu mult stadiul unei mărunte şi inofensive preferinţe şi nu ţin de un simplu capriciu: sunt atitudini extrem de toxice pen­tru cei care se decid să intre în asemenea jocuri emoţionale. Putând să le identificăm, vom fi în stare de acum înainte să luăm decizii mai sănătoase si mai bine gândite cu privire la viitorul nostru emoţional, fie să le evităm, dacă încă nu am fost afectaţi, fie să le confruntăm, dacă suntem deja implicaţi sentimental. Prevenire şi confruntare, iată două strategii de supravieţuire ghidate de raţiune.

Ne-a fost întipărită în minte ideea că trebuie să acceptăm partenerul aşa cum e, şi că este greşit să îi cerem să facă lu­cruri care nu îi stau în fire sau pe care nu vrea să le facă; altfel spus, că există pentru fiecare un fel de a fi cu care trebuie să ne conformăm, din respect pentru acesta. Sunt de acord, însă cu câteva precizări. Eu aş spune că trebuie să acceptăm felul de a fi al partenerului, însă numai dacă asta nu presupune un sacrificiu psihologic din partea noastră. Te accept aşa cum eşti, atâta vreme cât nu va trebui să mă autodistrug pentru a te face fericit, pentru că, dacă fericirea ta este invers propor­ţională cu a mea, înseamnă că între noi ceva nu funcţionează aşa cum ar trebui, în faţa unei incompatibilităţi majore, voin­ţa si bunele intenţii tind să nu fie suficiente pentru a rezolva problema. Cum întreţii o relaţie potrivită si liniştită cu cineva care se crede unic si special si care nu se poate iubi decât pe sine ? Cum poţi reuşi să ai o relaţie cel puţin decentă cu un om care te consideră de neglijat sau cu cineva ale cărui senti­mente faţă de tine oscilează constant între iubire şi ură ? Cum să îi supravieţuieşti unei iubiri insistente, care nu-ţi lasă loc să respiri, sau unei iubiri năucitoare si ambivalenţe în care celălalt nu poate trăi „nici cu tine, nici fără tine” ? Cum men­ţii o relaţie reciprocă şi tandră atunci când partenerul te îm­piedică să îţi exprimi afecţiunea ? Cum îţi trăieşti iubirea în linişte cu cineva care te domină pentru că are impresia că eşti o fiinţă incapabilă şi inutilă? Te-ai dărui trup si suflet cuiva care te consideră un potenţial inamic si care, în fiecare zi regretă că te iubeşte? Ai continua relaţia cu o persoană infidelă care nu este capabilă să îşi părăsească amantul? Sunt atâţia martiri şi sunt atât de veneraţi în cultura aceasta a iu­birii necondiţionate! Continue reading

Radiestezie spirituala

Ancient-Future-By-Krystleyez

Radiestezia este o capacitate naturala de a simti campuri energetice si informații prin mijloace specifice cum este pendulul sau ansa, dar si posibilitatea de a monitoriza informațiile accesate, intr-o dinamica influențata de catre operator, energetic si emoțional. Totul se bazează pe teroria conform căreia fiecare lucru are o energie care emite un camp magnetic.

Cum funcționează radiestezia ?

Radiestezia foloseste câteva ustensile foarte simple pentru a amplifica un semnal vibrational perceput de subconștientul persoanei și care este transpus printr-o miscare la nivelul ustensilei folosite. Deși pentru multi modul efectv de funcționare al acestui lucru este un mister el s-a dovedit a fi adevărat de nenumărate ori și datorită faptului ca mii de persoane în toată lumea folosesc radiestezia la un nivel de hobby sau chiar profesional.

De ce este Radiestezia folositoare ?

Radiestezia este una dintre cele mai directe metode de divinație care ne ajută să ne răspundem la multe întrebări întru-un mod simplu, ușor și direct. Ne poate ajuta să aflăm răspunsuri la lucruri mai puțin tangibile și palpabile ca de exemplu cele legate de aspecte emoționale, spirituale, contractul cu divinitatea etc. Indiferent de ustensilele folosite procedeele radiestezice sunt similare cea ce face ca abordarea acestei cunoșteri să fie acesibilă pentru toți cei care doresc.

Informatiile pe care le primesti la acest curs au rolul :

 • de a te invata sa identifici din punct de vedere holistic cauzele bolilor, dezechilibrelor si blocajelor emotionale
 • de a te invata sa inlaturi cauzele care duc la imbolnavire si situatiile care nu iti sunt benefice
 • de a te invata sa optimizezi viata de zi cu zi urmarind scopul personal
 • de a te invata sa te cunosti si sa te descoperi, in plan energetic si cel al constiintei
 • de a intelege ca  vindecarea este un proces complex si posibil

Beneficiile sunt nenumărate și se reduc doar la limitarea noastră personală.

Cât de repede pot învăța Radiestezie ?

Tehnicile de bază ale Radiestezie sunt relativ simple iar atunci când sunt preadate într-un mod clar, concis și bine structurat ele pot fi asimitate în doar câteva ore. Însa aplicarea lor în practică este un proces îndelungat și nu poate fi substituit de orice cantitate de informație rațională.

Ce este Radiestezia Spirituala ?

Radiestezia Spirituala este radiestezia clasică care este aplicată pe suportul de cunoaștere esoteric (arborele sefirotic), aducând un aport atât în ințelegerea mai profundă a aspectelor dezvoltarii spirituale cât și a modului lor de aplicare mai eficientă in viața de zi cu zi.

Cuprinsul Cursului de Radiestezie Spirituala
 • Introducere in fundamentul vietii spirituale : Ierarhia divina (tipuri de entitati), Arborele sefirotic, Familia cosmica si SfantaTreime, Planul mental si planul astral, Lucrarea spiritului asupra materiei;
 • Introducere in radiestezie, masuratori, anatomia energetică a ființei umane – noțiuni despre meridiane energetice, chakre (centrii energetici), corpuri energo-informaționale;
 • Compatibilitatea, optimizarea, etalonarea, metode de lucru;
 • Cauzele subtile ale bolililor si suferintelor;
 • Credinta in Dumnezeu, actul terapeutic si procesul de vindecare;
 • Potentialul energetic, si integritatea structurala energetica;
 • Misiunea personala si darurile divine;
 • Variabilitatea parametrilor radiestezici;
 • Metode de folosire a radiesteziei in terapia energetica;
 • Blocaje energetice si modalitati de refacere si echilibrare a campurilor ;
 • Protectie energo-informaționala;
 • Curatarea energetica a spatiilor;
 • Matrici infoenergetice, componenta structurilor nemuritoare;
 • Capacitatea de receptie si decodificare a adevarurilor divine (credinta este direct proportionala cu capacitatea de receptie si decodificare a adevarului divin);
 • Alchimie arhetipala.
 • si altele…

*Parametrii radiestezici corespunzatori acestui curs sunt abordati in detaliu: Ex: energia benefica fundamentala, compatibilitatea, biocampurile, anomaliile bioenergetice patogene, chirurgia cu lumina, starea de sanatate si vitalitate, parametrii radiestezici determinati de credinta in Dumnezeu : puterea infoenergetica, rezistența la agresiune, etc, cameleonismul spiritual, integritatea structurală energetica, stringuri infoenergetice, entități noesice si conceptuale, s.a…

Cursul de Radiestezie Spirituala cuprinde 4 module de lucru pe parcursul  a 4 luni calendaristice. Înscrierea se face exclusiv pentru toate cele 4 module și implică angajamentul participării integrale.

Va astept cu drag!

Activarea centrului perceptiei informationale

flyer

MARK KOMISSAROV pentru prima data in ROMANIA

Activarea/ dezvoltarea centrului de perceptie informationala.

EDGAR CAYCE , TESLE, MESSING, DJUNA…….

Putem vedea cu puterea mintii?

Omul utilizeaza doar 1,5-3% din potentialul sau. ..

Este posibil să vedem altfel decat cu ochii fizici?

Studiile medicale demonstreaza că, de fapt, vederea este realizată de către cortexul vizual, o parte a creierului uman.

Practic, vedem cu mintea, nu doar cu ochii!

Mark Komissarov este creatorul unei metode unice de activare/ dezvoltare a capacitatilor latente ale minții:

perceptia / vederea informationala.

Va propunem sa urmariti câteva minute dintr-o demonstrație filmată în care câțiva copii pot distinge culori și pot citi, legați la ochi. Unul dintre copiii ce demonstrează acestă posibilitate de vedere alternativă suferă de o miopie severă aici :

Activarea centrului de perceptie informationala-o sansa reala!

http://mkomissarov.com/teaching/seminar/

Activarea/ dezvoltarea centrului de perceptie informationala – o sansa reala pentru toti cei interesati sa-si dezvolte capacitatea de a percepe /vedea / citi la orice distanta, orice informatie , inclusiv continutul CD/DVD. Mark Komissarov-creatorul metodei, fondatorul scolii din New-York vine la Bucuresti!

Institutul International de Studii Initiatice va ofera posibilitatea de a va intilni cu Mark Komissarov la conferinta din 21 octombrie, de a va dezvolta perceptia/ vederea alternativa la seminarele din 22-26 octombrie a.c. , la Bucuresti.

Conferinta din 21 octombrie, ora 18.00  este gratuita. In cadrul acesteia Mark Komissarov va vorbi despre metoda sa, va demonstra rezultatele  obtinute de discipoli/ copii din Bucuresti pe care- i va antrena 2  ore inainte de conferinta si va  raspunde  la intrebari.

Conferinta va fi urmata de seminare pentru cei interesati sa-si dezvolte capacitatea de a vedea cu ochii mintii, in zilele de 22-26 octombrie , cate 2 ore zilnic (10.00-12.00/14.00-16.00/17.00-19.00 )Varsta participantilor la seminare variaza intre  5-70 de ani, toti vor pune  masti pentru a deconecta vederea cu ochii fizici si a dezvolta vederea alternativa. Dupa  seminare multi  din cei cu vederea slaba isi recapata total vederea,  toti participantii la seminar isi dezvolta/activeaza centrul perceptiei informationale,

In rezultat, in baza antrenamentelor , se dezvolta capacitatea de a accesa informatii  globale, de a lua  decizii corecte spontan. Aveti o posibilitate unica de a va intilni cu Mark Komissarov la conferinta, sa deveniti student la seminarul lui de autor.

Locurile  sunt limitate. Cei  interesati se pot inscrie la adresa : karyn.lombrea@yahoo.com,  tel. 0731 771 555 (orele 11.00 – 14. 00).  

Inscrierile pentru participarea la conferinta si plata pentru participarea la seminarii

se poate face pana pe 20 octombrie cand va fi comunicata si locatia.

Noua Medicina Germanica

healingUnii spun ca a produs a treia revolutie din istoria medicinei. Altii sunt mai sceptici. Cert este faptul ca aceasta teorie a lui doctorului Hamer a nascut numeroase dispute in lumea medicala. Odata cu aparitia rezultatelor concrete – mii de pacienti vindecati de cancer – ideile revolutionare ale lui Hamer au strabatut in lung si-n lat o lume intreaga.

Cum a luat nastere Noua Medicina Germanica

Totul a inceput in 1978, atunci cand dr. Ryke Hamer, internist la clinica oncologica a Universitatii din Munchen, a aflat ca fiul sau fusese impuscat mortal.

La cateva luni dupa decesul fiului sau, dr. Hamer s-a imbolnavit de cancer testicular. Era pentru prima data in viata sa cand era grav bolnav, fapt care l-a pus pe ganduri. I-a venit ideea ca aceasta boala a aparut probabil in urma socului produs de vestea mortii fiului sau. 

Astfel, Hamer a inceput sa cerceteze. A investigat mii de cazuri de cancer. Toate aveau un numitor comun: existenta in viata pacientului a unui soc emotional generat de un eveniment tragic.

Hamer a dus cercetarile sale cu un pas mai departe. Urmarind ipoteza ca toate evenimentele din organism sunt controlate de creier, a trecut la verificarea tomografiilor acestor pacienti pentru a vedea daca exista vreo legatura intre socul emotional si structura creierului. Descoperirea a fost socanta. Intr-adevar, legatura era cat se poate de clara.

Efectul Socului emotional in declansarea bolii:

Hamer a descoperit ca orice soc emotional genereaza o leziune pe creier vizibila pe tomografie sub forma unor inele concentrice.

Mai interesant este ca, se pare, fiecare tip de soc emotional influenteaza o anumita zona pe creier, care controleaza un anumit organ. 

Descoperirile au fost incadrate in “Cele 5 Legi Biologice ale Noii Medicine”. Dr.Hamer le-a numit astfel pentru ca acestea sunt valabile in cazul oricarui pacient si ofera o perspectiva cu totul noua asupra intelegerii cauzei, dezvoltarii si vindecarii naturale a unei boli. Vezi documentarul cu cele 5 legi dand click aici.

Dr. Hamer a descoperit ca boala nu este o eroare a naturii, ci ea are o anume semnificaţie biologică.  Boala evoluează pe baza unor programe ale naturii proiectate cu scopul de a-l ajuta pe individ să-si corecteze obiceiurile emotionale si sa evolueze.

Noua Medicina Germanica te ajuta sa intelegi care este cauza emotionala a afectiunii de care suferi, care sunt pasii naturali pe care organismul ii urmareste atat in etapa de imbolnavire, cat si in etapa de vindecare si ce trebuie sa faci pentru a te autovindeca.

Doctorul german Ryke HAMER a tratat cu succes peste 31.000 de pacienti doar stand de vorba cu ei.

200X180a

In weekendul 20-22 septembrie Dr. Crina Veres, cea care este un exemplu viu de autovindecare va veni la Bucuresti pentru a sustine Conferinta si Seminarul pe Noua Medicina Germanica. Doamna doctor Crina Veres este o persoana cu notorietate in lumea medicala si spirituala. A fost invitata la numeroase televiziuni sa vorbeasca despre aceasta noua revolutie in medicina, despre acest concept medical nou care repune pe picioare multi oameni, aparent fara sansa la viata. Povestea d-nei doctor care a scapat de 2 cancere in faza terminala, ambele in timpul a doua sarcini, care a trecut printr-o moarte clinica si a scapat de paralizie, care acum isi creste singura, dar cu brio, cei 4 copii, ar putea fi o lectie de viata pentru noi toti.

In cele 3 zile de Conferinta si Seminar intensiv vei primi informatii condensate, explicite si esentiale despre orice fel de boala si simptom.

Mai multe informatii despre acest eveniment aflati accesand linkul de aici:

http://evoluamimpreuna.ro/evenimente/conferinta-si-seminar-noua-medicina-germanica-bucuresti-20-22-septembrie/

Meditatie Hooponopono

3

Este minunata si foarte puternica de aceea m-am gandit sa v-o trimit cu tot dragul!

De cateva ori:

Inspirati, retineti aerul;
Expirati, retineti aerul.

Draga Tata, Preaiubit Creator,
in care imi aflu odihna si salasul, si in care fiinta mea exista,
Iti multumesc pentru ca mi-ai oferit o noua zi
in care sa pot invata caile Tale,
in care sa-ti pot sluji Tie si Creatiei Tale.
Imi pare rau ca te-am uitat si ca am uitat cine sunt eu, cu adevarat,
si care este scopul meu real.
Prea-marite Doamne, te rog, iarta-ma.
Te iubesc si iti multumesc pentru iubirea ta neconditionata,
Tie, care imi reamintesti ca sunt creat dupa chipul si asemanarea Ta,
o magnifica fiinta spirituala, o splendida fiinta de lumina.
Si chiar si asa, eu Te-am uitat
si mi-am uitat menirea, de atatea ori inainte.
Eu, in mod profund si total, ma accept si ma iert pe mine
Si pe oricine altcineva care ar putea fi implicat
Si decid sa fiu mai atent in viitor.

Sine al meu cel mai Inalt, tu esti conexiunea mea cu Divinitatea,
Tu esti sursa intregii inspiratii, tu esti partea din mine care salasluieste alaturi de Creator.
Tu esti mesagerul care imi aduce gandurile de iubire ale lui Dumnezeu,
compasiunea si intelegerea.
Tu esti calauza mea interioara care asculta rugaciunile mele si le inalta in dimensiunile ceresti.
Imi pare rau daca, de-a lungul timpului, dragul meu Sine Superior, felul in care m-am purtat a pus obstacole in calea ta.
Te rog, iarta-ma.
Te iubesc si iti multumesc pentru tot ceea ce faci
pentru ca eu sa pot experimenta o viata plina de abundenta, iubire si sanatate.
Si chiar si asa, comportamentul meu si gandurile mele nu sunt intotdeauna in concordanta cu planul tau.
Dragul meu Sine Superior, cu profunzime si in totalitate, ma iubesc, ma accept si ma iert, pe mine si pe oricine altcineva care este implicat.

Draga mea Minte,
Tu esti partea din mine care imi da posibilitatea sa comunic cu lumea din afara.
Dragul meu Sine Superior,
Imi pare rau ca am acceptat ganduri negative in constiinta mea, fara sa ma opun.
Te rog, iarta-ma.
Te iubesc si iti multumesc.
Acum, decid sa fiu mai atent, drag Sine Superior, la calitatea gandurilor mele,
pentru a patrunde in dimensiunea ta.
Decid acum sa vad si sa spun bun venit gandurilor de iubire, curaj, speranta, sarguinta, protectie si compasiune.
Iti multumesc pentru ca purifici si anulezi toate gandurile negative indreptate asuprea mea si a altora.
Si chiar si asa, am permis, uneori, ca ganduri negative sa intre in mintea mea.
Dragul meu Sine Superior, cu profunzime si in totalitate, ma iubesc, ma accept si ma iert, pe mine si pe oricine altcineva care a contribuit la aceasta.

Dragi amintiri,
Voi sunteti vocea negativa a ego-ului meu, sursa tuturor dificultatilor pe care le experimentez in viata mea.
Imi pare rau ca sunteti, inca, acolo.
Stiu ca eu nu pot sa va fac sa taceti, sau sa va scot afara.
Pentru ca, daca as fi putut, as fi facut acest lucru deja, cu draga inima.
Dar, chiar si asa, voi sunteti inca acolo, aducand suferinta in viata mea.

Dragul meu Sine Superior, cu profunzime si in totalitate, ma iubesc, ma accept si ma iert, pe mine si pe oricine altcineva care a fost implicat.

Eu sunt o magnifica fiinta spirituala, o splendida fiinta de lumina
si stiu ca ii pot cere Creatorului meu sa va purifice si sa va elibereze din constiinta mea.

Acum, imi asum intreaga responsabilitate, drag Sine Superior, pentru existenta voastra, dragi amintiri, oricum ati fi voi si de oriunde ati fi venit.

Stiu ca felul in care ma comport, toate reactiile si gandurile inaintasilor mei sunt responsabile pentru faptul ca voi va aflati acolo, dragi amintiri.
Eu va iubesc si va multumesc pentru ca mi-ati oferit oportunitatea de a prelua controlul si de a realiza unificarea mintii mele.

Iar acum, te rog, drag Sine Superior, sa lasi sa plece, sa eliberezi amintirile.
Misiunea ta a fost indeplinita si nu mai este necesara.
Lasa-le sa plece, elibereaza-le.

Iar acum, il rog pe Tatal meu Ceresc, ca tu, drag Sine Superior, sa purifici toate aceste amintiri si sa anulezi toate efectele negative, in timp si spatiu.
Si chiar si asa, stiu ca sunt responsabil pentru amintirile mele.
Cu profunzime si in totalitate, ma iubesc, ma accept si ma iert, pe mine si pe oricine altcineva care a contribuit la aceasta.

De cateva ori:
Inspirati, retineti aerul;
Expirati, retineti aerul.

Planta sufletului : Sunatoarea

Cup of Tea and St John's Wort Plant

Puterea alchimica a plantelor este spectaculoasa. Dumnezeu ne-a lasat tot ce avem nevoie in natura. Iar unul din remediile pentru suflet este “banala” sunatoare,. Aceasta planta minunata reface solaritatea ajutand in procesul interior de refacere al sufletului. Iata si un articol interensant din Formula As pe care vi-l prezint in continuare.

“In urma cu cativa ani, in Germania a avut loc un experiment care avea sa bulverseze comunitatea stiintifica si, totodata, sa dea o raza de speranta pentru milioanele de oameni care sufera de boala secolului XXI: DEPRESIA. Experimentul de care vorbim a cuprins peste 3000 de suferinzi, de la tineri de nici 20 de ani, la varstnici de peste 80 de ani, cu totii luand extract de sunatoare, vreme de patru saptamani. In termenii seci ai statisticilor, experimentul a fost unul reusit – peste 80% dintre participanti au observat imbunatatiri semnificative ale starii psihice, si doar mai putin de 5% s-au confruntat cu efecte adverse, de regula minore, incomparabil mai reduse decat in cazul antidepresivelor de sinteza. Privind insa lucrurile dincolo de statistici si de cifre, extractul din aceasta modesta planta s-a dovedit un adevarat miracol. El a alinat si a dat o nesperata mana de ajutor sutelor de oameni care nu-si mai gaseau un loc in lume pentru ca sufereau de un pesimism si de o tristete devastatoare, bietilor nefericiti care noapte de noapte nu reuseau sa adoarma din cauza suferintei psihice, ori celor care se indreptau spre sinucidere, in urma depresiei. Niciodata, in istoria moderna, nu se inregistrase pana atunci vreun remediu natural, experimentat la o asemenea scara, si care sa dea asemenea rezultate, intr-o afectiune de o mare gravitate si cu o raspandire foarte larga. Mai in gluma, mai in serios, unul dintre cei 633 de medici care au fost angrenati pentru efectuarea acestui experiment a spus ca ceea ce au insemnat antibioticele pentru secolul XX va insemna sunatoarea pentru secolul XXI, cand depresia incepe sa fie mai raspandita decat infectiile. Ar fi insa nedrept sa credem ca eficienta sunatoarei se limiteaza doar la cazul depresiei. Atat intern, cat si extern, ea are virtuti vindecatoare in multe alte afectiuni. Sa vedem in continuare despre ce este vorba, afland mai intai cateva lucruri practice despre administrarea si prepararea ei.

Sunatoarea se culege pe soare …

Sunatoarea (Hypericum perforatum) este o planta care creste spontan, in toate zonele tarii, din regiunile sub-montane si pana la campie. Este perena (radacina sa intra in hibernare iarna, pentru ca din ea sa rasara primavara o noua tulpina), crescand pana la un metru inaltime, dar cel mai frecvent avand 40-50 de centimetri. Cu florile sale galbene, cu frunzele cu puncte rosietice-ruginii, este incofundabila. Efectele terapeutice cele mai puternice le au varfurile sale inflorite, care contin cateva substante care atunci cand sunt macerate in apa sau in alcool le dau acestora o culoare rosiatica foarte caracteristica. Continue reading

Tabara 2013

meadow

Tabara spa de relaxare, exercitii in aer liber, meditatii si initieri, la Sinaia  in perioada  14 august – 18 august 2013, unde sunt bineveniti toti cei interesati si care au cunostinte minime de practica a tehnicilor spirituale.

Costul taberei: 920 lei din care 720 lei cazare cu demipensiune in hotel spa 4* pentru 5 zile. Transportul nu este inclus. Toate detaliile legate de organizare vor fi transmise celor inscrisi. (*Mai sunt 11 locuri).

Program de exercitii si seminarii in  aer liber intr-o ambianta deosebita, in inima padurii. Centrul Spa ne ofera in pachetul de servicii : acces gratuit la fitness si sauna uscata si 1 masaj gratuit . Contra cost  servicii de masaj general, reflexoterapie, tratamente corporale. Baile camerelor dispun de hidromasaj si cromoterapie. Wi-Fi este disponibil gratuit atat in zonele publice, cat si in camere. Parcare gratuita.

Programul taberei cuprinde : Huna healing, activarea Hooponopono, initieri, meditatii, tehnici de respiratie  pentru eliberare emotionala.

Tehnicile prezentate in aceasta tabara cuprind doar câteva din conceptele şi principiile acestor practici stravechi. Tehnica lucrului cu Mana, fortificarea aurei, binecuvântările pământului, respiraţia HA, caracteristici superioare ale sistemului nervos si sistemului circulator, ale organelor; fundaţia inimii, ochiul florii Kanaloa, energia de curăţare a subconştientului, purificarea mentală, energia detoxifierii, energia vindecării Huna, procedura de vindecare Kahi, armonizarea celor Trei Sine, inima Soarelui, apa Bucuriei, ciclul celor 5 elemente, activarea Ho-o-pono-pono, fuziunea Sufletului, meditaţii, lucrul individual cu energia. *Ho-o-pono-pono are un puternic potenţial de a promova conştientizarea şi eliberarea blândă a energiilor şi a blocajelor emotionale.

Inscriere : termen 10 iulie 2013 prin plata avansului de 240 lei in contul Infolight Srl, nr. RO16RNCB0285122216070001 RON deschis la BCR Sucursala Unic Bucuresti, specificand “avans cazare tabara”. Dovada platii se transmite prin email karyn.lombrea@yahoo.com. 

Va astept cu drag!

Karyn Maria Lombrea.

Ce ii face pe copii fericiti?

happy-family
Pentru multi termenul de “constelatie familiala” este legat de astrologie si nicidecum de psihologic si camp spiritual, desigur este o tehnica de vindecare pe care din ce in ce mai multi terapeuti o practica atat in grup cat si individual cu clientii lor. Bert Hellinger parintele acestei tehnici ne transmite prin cartea “Fericirea care dureaza” cateva repere legate in special de relatia mama – copil. Dar mai mult va las pe voi sa descoperiti.

“Ce ii face pe copii fericiti? Faptul că părinţii sunt fericiţi prin ei. Şi anume ambii părinţi. Dar când sunt ambii părinţi fericiţi prin copilul lor? Atunci când în copil se descoperă unul pe altul, se iubesc şi sunt fericiţi unul prin altul. Vorbim mult despre iubire. Dar când se arată iubirea în felul ei cel mai frumos? Atunci când mă bucur de celălalt, aşa cum este el. Şi atunci când părinţii se bucură de copil, aşa cum este el.

Lucrurile stau în felul următor: părinţii sunt obişnuiţi să dispună de propriul lor copil – mai ales mama experimentează acest fapt, întrucât trăieşte mult timp în simbioză cu el – dar astfel încât ambii resimt această dominaţie ca pe o îndatorire. Nu ca o putere ce le aparţine, ci ca o forţă mai mare aflată pentru un timp în slujba copilului. Cu ceva timp în urmă mă aflam la un curs la care participa şi o femeie cu copilului ei în vârstă de cinci luni, pe care îl ţinea la piept. Stătea chiar lângă mine. Atunci i-am spus: priveşte prin copil, la ceva aflat departe, dincolo de el. Ea a privit prin copil. De îndată acesta a respirat adânc şi a zâmbit către mine. Era fericit. Astfel, în această relaţie de dincolo de ei, devin toţi liberi, atât părinţii, cât şi copilul. în felul acesta ei se pliază mai bine propriilor lor determinări, se bucură de ele lăsându-l şi pe celălalt liber, atât cât se cuvine.

Ce e această depărtare spre care a privit femeia? Este chiar destinul, atât al ei, cât şi al copilului. Este chiar ceva dincolo de destin. E ceva care ne rămâne ascuns. Dinaintea lui suntem smeriţi şi totodată ne simţim călăuziţi şi purtaţi de el într-un anume fel.

Printre prejudecăţile care produc dificultăţi copiilor se numără şi ideea că pot şi trebuie să preia ceva de la părinţi sau strămoşi. Asta duce la probleme fără ieşire pentru copil. Şi într-o oarecare măsură şi pentru părinţi. Pentru a înţelege acest fapt trebuie să cunoaştem câte ceva cu privire la deosebirea dintre diferitele conştiinţe. Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 7,227 other followers

%d bloggers like this: