tehnici si metode de vindecare

Rugãciunea lui Iisus, Rugãciunea inimii

51baa7aee377054284

În loc să mai caute Numele dinlăuntrul său, omul începe să-şi caute re-numele din afară, pierzându-şi astfel axa lăuntrică. Dezaxat, Cain se risipeşte în rătăcirea exterioară, construind fără Dumnezeu culturile şi civilizaţiile, lumea din afară. Aceasta este condiţia omului „alungat din rai”, adică existenţă în afara sa, lipsit de identitate. Cu toate acestea Dumnezeu depăşeşte provocarea pentru a păstra harul Legământului, dăruindu-le, lui Adam şi Eva, un al treilea fiu, pe Set. Acesta, cu adevărat, deschide o nouă descendenţă din care se naşte Enos, despre care Biblis spune că este cel care, după cădere, începe a „chema numele Domnului Dumnezeu” (Facerea 4,26)

Aşadar calea de întoarcere este posibilă şi omul poate deveni Om prin această chemare care este chiar locul împlinirii sale: „Enos” înseamnă „Om”! Astfel încât, odată cu neamul semiţilor care se naşte din Sem, primul născut al lui Noe – „sem” însemnând „purtătorii Numelui”, se naşte şi Tradiţia Rugăciunii lui Iisus, ai cărui ucenici, la rândul lor, vor purta Numele „scris pe frunţile lor” (Apocalipsa 14,1). Vedem astfel că descendenţa purtătorilor Numelui nu s-a întrerupt de la Facere până la Apocalipsă şi ucenicii lui Hristos, creştinii, sunt semiţii ajunşi la desăvârşire.

Noi purtăm în memorie aceste mari etape ale înaintării pe Calea de la Biblie la nunta mistică, le purtăm în celulele noastre ancestrale, dar fiecare dintre noi le şi trăieşte din nou în propria sa creştere duhovnicească, ca pe un Vechi Testament propriu, până la finala şi desăvârşita revelaţie a celui de pe urmă Legământ în care Numele îşi descoperă faţa în Iisus Hristos, cu făgăduinţa că omul însuşi va deveni lăcaş al lui Dumnezeu şi că Dumnezeu va locui în om şi omul în Dumnezeu, dacă omul va împlini porunca Iubirii. Aşadar, Biblia descrie propriul nostru itinerar spre descoperirea şi cunoaşterea Numelui. Acesta va traduce întotdeauna chintesenţa credinţei mele, adică: în Care Dumnezeu cred şi cum cred eu în El. Noe, Avraam, Moise… sunt prototipurile mele, treptele scării mele lăuntrice pe care trebuie să o urc sau bornele aşezate de-a lungul căii mele personale, dirijându-mi creşterea şi dându-mi direcţia cea bună. Fără nici o pretenţie va trebui să pun prenumele meu în locul tuturor acestor figuri biblice. Atunci textul va prinde deodată o uluitoare coloratură, atât de personală şi de actuală încât devine în sensul cel mai propriu o revelaţie pentru mine, astăzi. Şi Duhul îmi va da să înţeleg înlăuntrul meu că Tradiţia nu este o literă moartă aparţinând unui trecut întunecat şi cu totul depăşit, ci o realitate vie care se ancorează în mine. E mereu aceeaşi veşnicie în sânul unui timp care se scurge, mereu aceeaşi Prezenţă sub feţe diferite, mereu aceeaşi Revelaţie care dă sens evenimentelor atât de variate ale istoriei, este de fapt Numele lui Dumnezeu pe care Acesta încearcă să-l murmure în viaţa mea cea mai concretă, text în contextul meu… (cf. Psalm 33,2-5). Când Biblia vorbeşte despre Noe, despre Avraam, despre Moise şi despre toţi cei pomeniţi până la Apocalipsă, este vorba şi despre mine: „Tu eşti omul care a făcut aceasta!” (2 Regi 12,7), îi spune Proorocul Natan lui David. Taina este abisală şi nu voi reuşi nicicând să o cercetez, să învăţ cine sunt eu în ochii lui Dumnezeu şi care este Faţa Sa pentru mine în ziua aceasta.

Prin Rugăciune, Hristos ne scoate din iadul nostru prea subiectiv ca să ne ducă la Dumnezeu care are un plan de „iubire nebună” pentru toată omenirea şi pentru fiecare din noi în mod special. Toată Scriptura ne-o spune şi ne-o repetă: El te-a ales înainte de a te naşte, El te-a alcătuit în pântecul mamei tale, El îţi cunoaşte fiecare fibră a fiinţei tale, cel mai firav gând al tău Îi este cunoscut încă înainte să fie exprimat, nimic din ceea ce te priveşte nu este lăsat la voia întâmplării (Ps 138). El te caută mereu şi nu încetează să te aştepte ca un Mire (Cânt. Cânt., Osea, Ioan 10), veghează asupra ta ca nu cumva un fir de păr să cadă fără ştirea Lui (Matei 10,30) ca, în cele din urmă, să moară din iubire pentru tine personal şi să învieze pentru a-ţi oferi plinătatea vieţii… Şi acestea, toate acestea, acum şi aici, chiar în ceea ce trăieşti acum, chiar dacă ego-ului tăi i se pare neplăcut, revoltător sau oribil… Continue reading

HARA, centrul vital al omului

1508508_622989617774490_1581519844_n

Omul care dispune de Hara „este acolo” într-un fel drept. El nu este uşor de răsturnat, nici nu poate fi făcut să-şi schimbe uşor opinia şi îşi regăseşte în mod foarte natural centrul după ce a primit o lovitură care îl face să-şi piardă echilibrul sau îl obligă pentru moment să-şi angajeze toate forţele.

Cel care stăpâneşte practica Harei este, de asemenea, mai rezistent, mai puţin suspus oboselii. Pentru că reuşeşte mereu să-şi regăsească legătura cu centrul, îi este posibil în orice moment să se deschidă sursei sigure a forţelor care îl reînnoiesc. Omul care posedă Hara nu se epuizează. Cu cât învaţă să se ancoreze în Hara, cu atât el este în măsură să vină de hac tulburărilor somatice şi psihice provocate de Eul existenţial şi reuşeşte să lase să treacă forţele regeneratoare care vin din „fond”.

Nu există bolnav pentru care vindecarea să nu fie complicată de crispări, de tensiuni interioare, nici restabilire care să nu fie grăbită de dispariţia tensiunilor. Exact în măsura în care aceste tensiuni sunt legate de un Eu anxios, mereu cu ochii în patru, sau de un Eu tenace ele sunt susceptibile să dispară atunci când omul a învăţat să-şi adune forţele în bazin, adică în spaţiul în care se face înrădăcinarea în Hara.

Hara este sinonim cu creşterea forţei fizice, cu o mai mare capacitate de recuperare. Suntem uimiţi de fiecare dată să vedem cât de capabil este un om ce are Hara să-şi recapete forţa fizică, să o amelioreze şi să o menajeze. Iată un exemplu dintre multe altele. Maestrul de tir cu arcul Kenran Umeji avea obiceiul să-şi invite elevii să-i atingă muşchii braţului în clipa în care îşi încorda arcul. Elevii lui puteau să constate că muşchii lui erau complet destinşi. Dacă unii din ei îşi exprima uimirea pe această temă, maestrul începea să râdă şi spunea: „Numai începătorul caută să întindă arcul cu forţa musculară, eu, o fac pur şi simplu cu ki. Ki, adică forţa universală la care participăm prin fiinţa noastră esenţială. Trebuie să învăţăm, graţie lui Hara, să o simţim şi să o lăsăm să vină, contrar forţei mişcate de voinţă, forţa „acţiunii”. Continue reading

Iubirile toxice

lovers“De ce eşuăm atât de mult în dragoste? De ce atâţia oa­meni aleg persoana greşită sau se implică în relaţii pe cât de periculoase, pe atât de iraţionale ? De ce ne complăcem în re­laţii dureroase? Credem că iubirea este de neînvins şi uităm un lucru esenţial pentru supravieţuirea amoroasă: acela că nu toate legăturile sentimentale sunt benefice pentru bunăs­tarea noastră. Fie că ne place sau nu, unele moduri de a iubi sunt pur si simplu insuportabile şi obositoare, chiar şi dacă avem instincte masochiste şi o atitudine supusă.

Nu spun că astfel de persoane nu ar merita să fie iubite; ceea ce afirm este că orice legătură afectivă, în care valorile noastre esenţiale sunt ameninţate, nu este recomandată pen­tru propria fericire, indiferent de câtă iubire s-ar afla la mij­loc. Sunt de acord cu faptul că viaţa de cuplu nu este uşoară şi că toţi trebuie să „sacrificăm” anumite lucruri (fireşte, într-un mod constructiv) pentru ca relaţia să prospere; cu toate acestea, unele moduri de a iubi sunt foarte dificil de abordat si tolerat, chiar şi pentru acei „îndrăgos­tiţi de dragoste”, care suportă cu tărie orice. Aceste tipologii afective disfuncţionale îl consumă pe celălalt si îl storc de energie, îl mistuie încet sau îl tulbură într-atât de tare încât ajunge să se simtă în mod inexplicabil vinovat sau să creadă că suferinţa din dragoste este normală şi comună (de parcă a iubi si a fi victimă ar fi unul şi acelaşi lucru). Este drept că nimeni nu-i perfect si că toţi avem micile noastre „nebunii”, Insa tipurile de relaţii pe care le voi menţiona depăşesc cu mult stadiul unei mărunte şi inofensive preferinţe şi nu ţin de un simplu capriciu: sunt atitudini extrem de toxice pen­tru cei care se decid să intre în asemenea jocuri emoţionale. Putând să le identificăm, vom fi în stare de acum înainte să luăm decizii mai sănătoase si mai bine gândite cu privire la viitorul nostru emoţional, fie să le evităm, dacă încă nu am fost afectaţi, fie să le confruntăm, dacă suntem deja implicaţi sentimental. Prevenire şi confruntare, iată două strategii de supravieţuire ghidate de raţiune.

Ne-a fost întipărită în minte ideea că trebuie să acceptăm partenerul aşa cum e, şi că este greşit să îi cerem să facă lu­cruri care nu îi stau în fire sau pe care nu vrea să le facă; altfel spus, că există pentru fiecare un fel de a fi cu care trebuie să ne conformăm, din respect pentru acesta. Sunt de acord, însă cu câteva precizări. Eu aş spune că trebuie să acceptăm felul de a fi al partenerului, însă numai dacă asta nu presupune un sacrificiu psihologic din partea noastră. Te accept aşa cum eşti, atâta vreme cât nu va trebui să mă autodistrug pentru a te face fericit, pentru că, dacă fericirea ta este invers propor­ţională cu a mea, înseamnă că între noi ceva nu funcţionează aşa cum ar trebui, în faţa unei incompatibilităţi majore, voin­ţa si bunele intenţii tind să nu fie suficiente pentru a rezolva problema. Cum întreţii o relaţie potrivită si liniştită cu cineva care se crede unic si special si care nu se poate iubi decât pe sine ? Cum poţi reuşi să ai o relaţie cel puţin decentă cu un om care te consideră de neglijat sau cu cineva ale cărui senti­mente faţă de tine oscilează constant între iubire şi ură ? Cum să îi supravieţuieşti unei iubiri insistente, care nu-ţi lasă loc să respiri, sau unei iubiri năucitoare si ambivalenţe în care celălalt nu poate trăi „nici cu tine, nici fără tine” ? Cum men­ţii o relaţie reciprocă şi tandră atunci când partenerul te îm­piedică să îţi exprimi afecţiunea ? Cum îţi trăieşti iubirea în linişte cu cineva care te domină pentru că are impresia că eşti o fiinţă incapabilă şi inutilă? Te-ai dărui trup si suflet cuiva care te consideră un potenţial inamic si care, în fiecare zi regretă că te iubeşte? Ai continua relaţia cu o persoană infidelă care nu este capabilă să îşi părăsească amantul? Sunt atâţia martiri şi sunt atât de veneraţi în cultura aceasta a iu­birii necondiţionate! Continue reading

Radiestezie spirituala

Ancient-Future-By-Krystleyez

Radiestezia este o capacitate naturala de a simti campuri energetice si informații prin mijloace specifice cum este pendulul sau ansa, dar si posibilitatea de a monitoriza informațiile accesate, intr-o dinamica influențata de catre operator, energetic si emoțional. Totul se bazează pe teroria conform căreia fiecare lucru are o energie care emite un camp magnetic.

Cum funcționează radiestezia ?

Radiestezia foloseste câteva ustensile foarte simple pentru a amplifica un semnal vibrational perceput de subconștientul persoanei și care este transpus printr-o miscare la nivelul ustensilei folosite. Deși pentru multi modul efectv de funcționare al acestui lucru este un mister el s-a dovedit a fi adevărat de nenumărate ori și datorită faptului ca mii de persoane în toată lumea folosesc radiestezia la un nivel de hobby sau chiar profesional.

De ce este Radiestezia folositoare ?

Radiestezia este una dintre cele mai directe metode de divinație care ne ajută să ne răspundem la multe întrebări întru-un mod simplu, ușor și direct. Ne poate ajuta să aflăm răspunsuri la lucruri mai puțin tangibile și palpabile ca de exemplu cele legate de aspecte emoționale, spirituale, contractul cu divinitatea etc. Indiferent de ustensilele folosite procedeele radiestezice sunt similare cea ce face ca abordarea acestei cunoșteri să fie acesibilă pentru toți cei care doresc.

Informatiile pe care le primesti la acest curs au rolul :

 • de a te invata sa identifici din punct de vedere holistic cauzele bolilor, dezechilibrelor si blocajelor emotionale
 • de a te invata sa inlaturi cauzele care duc la imbolnavire si situatiile care nu iti sunt benefice
 • de a te invata sa optimizezi viata de zi cu zi urmarind scopul personal
 • de a te invata sa te cunosti si sa te descoperi, in plan energetic si cel al constiintei
 • de a intelege ca  vindecarea este un proces complex si posibil

Beneficiile sunt nenumărate și se reduc doar la limitarea noastră personală.

Cât de repede pot învăța Radiestezie ?

Tehnicile de bază ale Radiestezie sunt relativ simple iar atunci când sunt preadate într-un mod clar, concis și bine structurat ele pot fi asimitate în doar câteva ore. Însa aplicarea lor în practică este un proces îndelungat și nu poate fi substituit de orice cantitate de informație rațională.

Ce este Radiestezia Spirituala ?

Radiestezia Spirituala este radiestezia clasică care este aplicată pe suportul de cunoaștere esoteric (arborele sefirotic), aducând un aport atât în ințelegerea mai profundă a aspectelor dezvoltarii spirituale cât și a modului lor de aplicare mai eficientă in viața de zi cu zi.

Cuprinsul Cursului de Radiestezie Spirituala
 • Introducere in fundamentul vietii spirituale : Ierarhia divina (tipuri de entitati), Arborele sefirotic, Familia cosmica si SfantaTreime, Planul mental si planul astral, Lucrarea spiritului asupra materiei;
 • Introducere in radiestezie, masuratori, anatomia energetică a ființei umane – noțiuni despre meridiane energetice, chakre (centrii energetici), corpuri energo-informaționale;
 • Compatibilitatea, optimizarea, etalonarea, metode de lucru;
 • Cauzele subtile ale bolililor si suferintelor;
 • Credinta in Dumnezeu, actul terapeutic si procesul de vindecare;
 • Potentialul energetic, si integritatea structurala energetica;
 • Misiunea personala si darurile divine;
 • Variabilitatea parametrilor radiestezici;
 • Metode de folosire a radiesteziei in terapia energetica;
 • Blocaje energetice si modalitati de refacere si echilibrare a campurilor ;
 • Protectie energo-informaționala;
 • Curatarea energetica a spatiilor;
 • Matrici infoenergetice, componenta structurilor nemuritoare;
 • Capacitatea de receptie si decodificare a adevarurilor divine (credinta este direct proportionala cu capacitatea de receptie si decodificare a adevarului divin);
 • Alchimie arhetipala.
 • si altele…

*Parametrii radiestezici corespunzatori acestui curs sunt abordati in detaliu: Ex: energia benefica fundamentala, compatibilitatea, biocampurile, anomaliile bioenergetice patogene, chirurgia cu lumina, starea de sanatate si vitalitate, parametrii radiestezici determinati de credinta in Dumnezeu : puterea infoenergetica, rezistența la agresiune, etc, cameleonismul spiritual, integritatea structurală energetica, stringuri infoenergetice, entități noesice si conceptuale, s.a…

Cursul de Radiestezie Spirituala cuprinde 4 module de lucru pe parcursul  a 4 luni calendaristice. Înscrierea se face exclusiv pentru toate cele 4 module și implică angajamentul participării integrale.

Va astept cu drag!

Activarea centrului perceptiei informationale

flyer

MARK KOMISSAROV pentru prima data in ROMANIA

Activarea/ dezvoltarea centrului de perceptie informationala.

EDGAR CAYCE , TESLE, MESSING, DJUNA…….

Putem vedea cu puterea mintii?

Omul utilizeaza doar 1,5-3% din potentialul sau. ..

Este posibil să vedem altfel decat cu ochii fizici?

Studiile medicale demonstreaza că, de fapt, vederea este realizată de către cortexul vizual, o parte a creierului uman.

Practic, vedem cu mintea, nu doar cu ochii!

Mark Komissarov este creatorul unei metode unice de activare/ dezvoltare a capacitatilor latente ale minții:

perceptia / vederea informationala.

Va propunem sa urmariti câteva minute dintr-o demonstrație filmată în care câțiva copii pot distinge culori și pot citi, legați la ochi. Unul dintre copiii ce demonstrează acestă posibilitate de vedere alternativă suferă de o miopie severă aici :

Activarea centrului de perceptie informationala-o sansa reala!

http://mkomissarov.com/teaching/seminar/

Activarea/ dezvoltarea centrului de perceptie informationala – o sansa reala pentru toti cei interesati sa-si dezvolte capacitatea de a percepe /vedea / citi la orice distanta, orice informatie , inclusiv continutul CD/DVD. Mark Komissarov-creatorul metodei, fondatorul scolii din New-York vine la Bucuresti!

Institutul International de Studii Initiatice va ofera posibilitatea de a va intilni cu Mark Komissarov la conferinta din 21 octombrie, de a va dezvolta perceptia/ vederea alternativa la seminarele din 22-26 octombrie a.c. , la Bucuresti.

Conferinta din 21 octombrie, ora 18.00  este gratuita. In cadrul acesteia Mark Komissarov va vorbi despre metoda sa, va demonstra rezultatele  obtinute de discipoli/ copii din Bucuresti pe care- i va antrena 2  ore inainte de conferinta si va  raspunde  la intrebari.

Conferinta va fi urmata de seminare pentru cei interesati sa-si dezvolte capacitatea de a vedea cu ochii mintii, in zilele de 22-26 octombrie , cate 2 ore zilnic (10.00-12.00/14.00-16.00/17.00-19.00 )Varsta participantilor la seminare variaza intre  5-70 de ani, toti vor pune  masti pentru a deconecta vederea cu ochii fizici si a dezvolta vederea alternativa. Dupa  seminare multi  din cei cu vederea slaba isi recapata total vederea,  toti participantii la seminar isi dezvolta/activeaza centrul perceptiei informationale,

In rezultat, in baza antrenamentelor , se dezvolta capacitatea de a accesa informatii  globale, de a lua  decizii corecte spontan. Aveti o posibilitate unica de a va intilni cu Mark Komissarov la conferinta, sa deveniti student la seminarul lui de autor.

Locurile  sunt limitate. Cei  interesati se pot inscrie la adresa : karyn.lombrea@yahoo.com,  tel. 0731 771 555 (orele 11.00 – 14. 00).  

Inscrierile pentru participarea la conferinta si plata pentru participarea la seminarii

se poate face pana pe 20 octombrie cand va fi comunicata si locatia.

Noua Medicina Germanica

healingUnii spun ca a produs a treia revolutie din istoria medicinei. Altii sunt mai sceptici. Cert este faptul ca aceasta teorie a lui doctorului Hamer a nascut numeroase dispute in lumea medicala. Odata cu aparitia rezultatelor concrete – mii de pacienti vindecati de cancer – ideile revolutionare ale lui Hamer au strabatut in lung si-n lat o lume intreaga.

Cum a luat nastere Noua Medicina Germanica

Totul a inceput in 1978, atunci cand dr. Ryke Hamer, internist la clinica oncologica a Universitatii din Munchen, a aflat ca fiul sau fusese impuscat mortal.

La cateva luni dupa decesul fiului sau, dr. Hamer s-a imbolnavit de cancer testicular. Era pentru prima data in viata sa cand era grav bolnav, fapt care l-a pus pe ganduri. I-a venit ideea ca aceasta boala a aparut probabil in urma socului produs de vestea mortii fiului sau. 

Astfel, Hamer a inceput sa cerceteze. A investigat mii de cazuri de cancer. Toate aveau un numitor comun: existenta in viata pacientului a unui soc emotional generat de un eveniment tragic.

Hamer a dus cercetarile sale cu un pas mai departe. Urmarind ipoteza ca toate evenimentele din organism sunt controlate de creier, a trecut la verificarea tomografiilor acestor pacienti pentru a vedea daca exista vreo legatura intre socul emotional si structura creierului. Descoperirea a fost socanta. Intr-adevar, legatura era cat se poate de clara.

Efectul Socului emotional in declansarea bolii:

Hamer a descoperit ca orice soc emotional genereaza o leziune pe creier vizibila pe tomografie sub forma unor inele concentrice.

Mai interesant este ca, se pare, fiecare tip de soc emotional influenteaza o anumita zona pe creier, care controleaza un anumit organ. 

Descoperirile au fost incadrate in “Cele 5 Legi Biologice ale Noii Medicine”. Dr.Hamer le-a numit astfel pentru ca acestea sunt valabile in cazul oricarui pacient si ofera o perspectiva cu totul noua asupra intelegerii cauzei, dezvoltarii si vindecarii naturale a unei boli. Vezi documentarul cu cele 5 legi dand click aici.

Dr. Hamer a descoperit ca boala nu este o eroare a naturii, ci ea are o anume semnificaţie biologică.  Boala evoluează pe baza unor programe ale naturii proiectate cu scopul de a-l ajuta pe individ să-si corecteze obiceiurile emotionale si sa evolueze.

Noua Medicina Germanica te ajuta sa intelegi care este cauza emotionala a afectiunii de care suferi, care sunt pasii naturali pe care organismul ii urmareste atat in etapa de imbolnavire, cat si in etapa de vindecare si ce trebuie sa faci pentru a te autovindeca.

Doctorul german Ryke HAMER a tratat cu succes peste 31.000 de pacienti doar stand de vorba cu ei.

200X180a

In weekendul 20-22 septembrie Dr. Crina Veres, cea care este un exemplu viu de autovindecare va veni la Bucuresti pentru a sustine Conferinta si Seminarul pe Noua Medicina Germanica. Doamna doctor Crina Veres este o persoana cu notorietate in lumea medicala si spirituala. A fost invitata la numeroase televiziuni sa vorbeasca despre aceasta noua revolutie in medicina, despre acest concept medical nou care repune pe picioare multi oameni, aparent fara sansa la viata. Povestea d-nei doctor care a scapat de 2 cancere in faza terminala, ambele in timpul a doua sarcini, care a trecut printr-o moarte clinica si a scapat de paralizie, care acum isi creste singura, dar cu brio, cei 4 copii, ar putea fi o lectie de viata pentru noi toti.

In cele 3 zile de Conferinta si Seminar intensiv vei primi informatii condensate, explicite si esentiale despre orice fel de boala si simptom.

Mai multe informatii despre acest eveniment aflati accesand linkul de aici:

http://evoluamimpreuna.ro/evenimente/conferinta-si-seminar-noua-medicina-germanica-bucuresti-20-22-septembrie/

Meditatie Hooponopono

3

Este minunata si foarte puternica de aceea m-am gandit sa v-o trimit cu tot dragul!

De cateva ori:

Inspirati, retineti aerul;
Expirati, retineti aerul.

Draga Tata, Preaiubit Creator,
in care imi aflu odihna si salasul, si in care fiinta mea exista,
Iti multumesc pentru ca mi-ai oferit o noua zi
in care sa pot invata caile Tale,
in care sa-ti pot sluji Tie si Creatiei Tale.
Imi pare rau ca te-am uitat si ca am uitat cine sunt eu, cu adevarat,
si care este scopul meu real.
Prea-marite Doamne, te rog, iarta-ma.
Te iubesc si iti multumesc pentru iubirea ta neconditionata,
Tie, care imi reamintesti ca sunt creat dupa chipul si asemanarea Ta,
o magnifica fiinta spirituala, o splendida fiinta de lumina.
Si chiar si asa, eu Te-am uitat
si mi-am uitat menirea, de atatea ori inainte.
Eu, in mod profund si total, ma accept si ma iert pe mine
Si pe oricine altcineva care ar putea fi implicat
Si decid sa fiu mai atent in viitor.

Sine al meu cel mai Inalt, tu esti conexiunea mea cu Divinitatea,
Tu esti sursa intregii inspiratii, tu esti partea din mine care salasluieste alaturi de Creator.
Tu esti mesagerul care imi aduce gandurile de iubire ale lui Dumnezeu,
compasiunea si intelegerea.
Tu esti calauza mea interioara care asculta rugaciunile mele si le inalta in dimensiunile ceresti.
Imi pare rau daca, de-a lungul timpului, dragul meu Sine Superior, felul in care m-am purtat a pus obstacole in calea ta.
Te rog, iarta-ma.
Te iubesc si iti multumesc pentru tot ceea ce faci
pentru ca eu sa pot experimenta o viata plina de abundenta, iubire si sanatate.
Si chiar si asa, comportamentul meu si gandurile mele nu sunt intotdeauna in concordanta cu planul tau.
Dragul meu Sine Superior, cu profunzime si in totalitate, ma iubesc, ma accept si ma iert, pe mine si pe oricine altcineva care este implicat.

Draga mea Minte,
Tu esti partea din mine care imi da posibilitatea sa comunic cu lumea din afara.
Dragul meu Sine Superior,
Imi pare rau ca am acceptat ganduri negative in constiinta mea, fara sa ma opun.
Te rog, iarta-ma.
Te iubesc si iti multumesc.
Acum, decid sa fiu mai atent, drag Sine Superior, la calitatea gandurilor mele,
pentru a patrunde in dimensiunea ta.
Decid acum sa vad si sa spun bun venit gandurilor de iubire, curaj, speranta, sarguinta, protectie si compasiune.
Iti multumesc pentru ca purifici si anulezi toate gandurile negative indreptate asuprea mea si a altora.
Si chiar si asa, am permis, uneori, ca ganduri negative sa intre in mintea mea.
Dragul meu Sine Superior, cu profunzime si in totalitate, ma iubesc, ma accept si ma iert, pe mine si pe oricine altcineva care a contribuit la aceasta.

Dragi amintiri,
Voi sunteti vocea negativa a ego-ului meu, sursa tuturor dificultatilor pe care le experimentez in viata mea.
Imi pare rau ca sunteti, inca, acolo.
Stiu ca eu nu pot sa va fac sa taceti, sau sa va scot afara.
Pentru ca, daca as fi putut, as fi facut acest lucru deja, cu draga inima.
Dar, chiar si asa, voi sunteti inca acolo, aducand suferinta in viata mea.

Dragul meu Sine Superior, cu profunzime si in totalitate, ma iubesc, ma accept si ma iert, pe mine si pe oricine altcineva care a fost implicat.

Eu sunt o magnifica fiinta spirituala, o splendida fiinta de lumina
si stiu ca ii pot cere Creatorului meu sa va purifice si sa va elibereze din constiinta mea.

Acum, imi asum intreaga responsabilitate, drag Sine Superior, pentru existenta voastra, dragi amintiri, oricum ati fi voi si de oriunde ati fi venit.

Stiu ca felul in care ma comport, toate reactiile si gandurile inaintasilor mei sunt responsabile pentru faptul ca voi va aflati acolo, dragi amintiri.
Eu va iubesc si va multumesc pentru ca mi-ati oferit oportunitatea de a prelua controlul si de a realiza unificarea mintii mele.

Iar acum, te rog, drag Sine Superior, sa lasi sa plece, sa eliberezi amintirile.
Misiunea ta a fost indeplinita si nu mai este necesara.
Lasa-le sa plece, elibereaza-le.

Iar acum, il rog pe Tatal meu Ceresc, ca tu, drag Sine Superior, sa purifici toate aceste amintiri si sa anulezi toate efectele negative, in timp si spatiu.
Si chiar si asa, stiu ca sunt responsabil pentru amintirile mele.
Cu profunzime si in totalitate, ma iubesc, ma accept si ma iert, pe mine si pe oricine altcineva care a contribuit la aceasta.

De cateva ori:
Inspirati, retineti aerul;
Expirati, retineti aerul.

Planta sufletului : Sunatoarea

Cup of Tea and St John's Wort Plant

Puterea alchimica a plantelor este spectaculoasa. Dumnezeu ne-a lasat tot ce avem nevoie in natura. Iar unul din remediile pentru suflet este “banala” sunatoare,. Aceasta planta minunata reface solaritatea ajutand in procesul interior de refacere al sufletului. Iata si un articol interensant din Formula As pe care vi-l prezint in continuare.

“In urma cu cativa ani, in Germania a avut loc un experiment care avea sa bulverseze comunitatea stiintifica si, totodata, sa dea o raza de speranta pentru milioanele de oameni care sufera de boala secolului XXI: DEPRESIA. Experimentul de care vorbim a cuprins peste 3000 de suferinzi, de la tineri de nici 20 de ani, la varstnici de peste 80 de ani, cu totii luand extract de sunatoare, vreme de patru saptamani. In termenii seci ai statisticilor, experimentul a fost unul reusit – peste 80% dintre participanti au observat imbunatatiri semnificative ale starii psihice, si doar mai putin de 5% s-au confruntat cu efecte adverse, de regula minore, incomparabil mai reduse decat in cazul antidepresivelor de sinteza. Privind insa lucrurile dincolo de statistici si de cifre, extractul din aceasta modesta planta s-a dovedit un adevarat miracol. El a alinat si a dat o nesperata mana de ajutor sutelor de oameni care nu-si mai gaseau un loc in lume pentru ca sufereau de un pesimism si de o tristete devastatoare, bietilor nefericiti care noapte de noapte nu reuseau sa adoarma din cauza suferintei psihice, ori celor care se indreptau spre sinucidere, in urma depresiei. Niciodata, in istoria moderna, nu se inregistrase pana atunci vreun remediu natural, experimentat la o asemenea scara, si care sa dea asemenea rezultate, intr-o afectiune de o mare gravitate si cu o raspandire foarte larga. Mai in gluma, mai in serios, unul dintre cei 633 de medici care au fost angrenati pentru efectuarea acestui experiment a spus ca ceea ce au insemnat antibioticele pentru secolul XX va insemna sunatoarea pentru secolul XXI, cand depresia incepe sa fie mai raspandita decat infectiile. Ar fi insa nedrept sa credem ca eficienta sunatoarei se limiteaza doar la cazul depresiei. Atat intern, cat si extern, ea are virtuti vindecatoare in multe alte afectiuni. Sa vedem in continuare despre ce este vorba, afland mai intai cateva lucruri practice despre administrarea si prepararea ei.

Sunatoarea se culege pe soare …

Sunatoarea (Hypericum perforatum) este o planta care creste spontan, in toate zonele tarii, din regiunile sub-montane si pana la campie. Este perena (radacina sa intra in hibernare iarna, pentru ca din ea sa rasara primavara o noua tulpina), crescand pana la un metru inaltime, dar cel mai frecvent avand 40-50 de centimetri. Cu florile sale galbene, cu frunzele cu puncte rosietice-ruginii, este incofundabila. Efectele terapeutice cele mai puternice le au varfurile sale inflorite, care contin cateva substante care atunci cand sunt macerate in apa sau in alcool le dau acestora o culoare rosiatica foarte caracteristica. Continue reading

Tabara 2013

meadow

Tabara spa de relaxare, exercitii in aer liber, meditatii si initieri, la Sinaia  in perioada  14 august – 18 august 2013, unde sunt bineveniti toti cei interesati si care au cunostinte minime de practica a tehnicilor spirituale.

Costul taberei: 920 lei din care 720 lei cazare cu demipensiune in hotel spa 4* pentru 5 zile. Transportul nu este inclus. Toate detaliile legate de organizare vor fi transmise celor inscrisi. (*Mai sunt 11 locuri).

Program de exercitii si seminarii in  aer liber intr-o ambianta deosebita, in inima padurii. Centrul Spa ne ofera in pachetul de servicii : acces gratuit la fitness si sauna uscata si 1 masaj gratuit . Contra cost  servicii de masaj general, reflexoterapie, tratamente corporale. Baile camerelor dispun de hidromasaj si cromoterapie. Wi-Fi este disponibil gratuit atat in zonele publice, cat si in camere. Parcare gratuita.

Programul taberei cuprinde : Huna healing, activarea Hooponopono, initieri, meditatii, tehnici de respiratie  pentru eliberare emotionala.

Tehnicile prezentate in aceasta tabara cuprind doar câteva din conceptele şi principiile acestor practici stravechi. Tehnica lucrului cu Mana, fortificarea aurei, binecuvântările pământului, respiraţia HA, caracteristici superioare ale sistemului nervos si sistemului circulator, ale organelor; fundaţia inimii, ochiul florii Kanaloa, energia de curăţare a subconştientului, purificarea mentală, energia detoxifierii, energia vindecării Huna, procedura de vindecare Kahi, armonizarea celor Trei Sine, inima Soarelui, apa Bucuriei, ciclul celor 5 elemente, activarea Ho-o-pono-pono, fuziunea Sufletului, meditaţii, lucrul individual cu energia. *Ho-o-pono-pono are un puternic potenţial de a promova conştientizarea şi eliberarea blândă a energiilor şi a blocajelor emotionale.

Inscriere : termen 10 iulie 2013 prin plata avansului de 240 lei in contul Infolight Srl, nr. RO16RNCB0285122216070001 RON deschis la BCR Sucursala Unic Bucuresti, specificand “avans cazare tabara”. Dovada platii se transmite prin email karyn.lombrea@yahoo.com. 

Va astept cu drag!

Karyn Maria Lombrea.

Ce ii face pe copii fericiti?

happy-family
Pentru multi termenul de “constelatie familiala” este legat de astrologie si nicidecum de psihologic si camp spiritual, desigur este o tehnica de vindecare pe care din ce in ce mai multi terapeuti o practica atat in grup cat si individual cu clientii lor. Bert Hellinger parintele acestei tehnici ne transmite prin cartea “Fericirea care dureaza” cateva repere legate in special de relatia mama – copil. Dar mai mult va las pe voi sa descoperiti.

“Ce ii face pe copii fericiti? Faptul că părinţii sunt fericiţi prin ei. Şi anume ambii părinţi. Dar când sunt ambii părinţi fericiţi prin copilul lor? Atunci când în copil se descoperă unul pe altul, se iubesc şi sunt fericiţi unul prin altul. Vorbim mult despre iubire. Dar când se arată iubirea în felul ei cel mai frumos? Atunci când mă bucur de celălalt, aşa cum este el. Şi atunci când părinţii se bucură de copil, aşa cum este el.

Lucrurile stau în felul următor: părinţii sunt obişnuiţi să dispună de propriul lor copil – mai ales mama experimentează acest fapt, întrucât trăieşte mult timp în simbioză cu el – dar astfel încât ambii resimt această dominaţie ca pe o îndatorire. Nu ca o putere ce le aparţine, ci ca o forţă mai mare aflată pentru un timp în slujba copilului. Cu ceva timp în urmă mă aflam la un curs la care participa şi o femeie cu copilului ei în vârstă de cinci luni, pe care îl ţinea la piept. Stătea chiar lângă mine. Atunci i-am spus: priveşte prin copil, la ceva aflat departe, dincolo de el. Ea a privit prin copil. De îndată acesta a respirat adânc şi a zâmbit către mine. Era fericit. Astfel, în această relaţie de dincolo de ei, devin toţi liberi, atât părinţii, cât şi copilul. în felul acesta ei se pliază mai bine propriilor lor determinări, se bucură de ele lăsându-l şi pe celălalt liber, atât cât se cuvine.

Ce e această depărtare spre care a privit femeia? Este chiar destinul, atât al ei, cât şi al copilului. Este chiar ceva dincolo de destin. E ceva care ne rămâne ascuns. Dinaintea lui suntem smeriţi şi totodată ne simţim călăuziţi şi purtaţi de el într-un anume fel.

Printre prejudecăţile care produc dificultăţi copiilor se numără şi ideea că pot şi trebuie să preia ceva de la părinţi sau strămoşi. Asta duce la probleme fără ieşire pentru copil. Şi într-o oarecare măsură şi pentru părinţi. Pentru a înţelege acest fapt trebuie să cunoaştem câte ceva cu privire la deosebirea dintre diferitele conştiinţe. Continue reading

Corpul durere

198326_362926477141055_168332780_n

Egoul nu este doar mintea neobservată,  vocea din minte care pretinde a fi voi însivă, ci este reprezentat si de emotiile neobservate care apar ca reactie a corpului la ceea ce spune vocea din minte. Vocea din minte spune o poveste în care corpul crede si fată de care reactionează. Reactiile respective sunt emotiile. La rândul lor, emotiile alimentează cu energie gândurile  care le-au dat nastere. Acesta este cercul vicios format din gânduri si emotii necercetate, care creează gândirea emotională si duce la născocirea de povesti generatoare de emotii.

Componenta emotională a egoului diferă de la o persoană la alta, în cazul unor egouri mai mare decât în cazul altora. Gândurile care declansează reactii emotionale în corp pot apărea uneori atât de repede încât, înainte ca mintea să aibă timp să le verbalizeze, corpul a răspuns deja printr-o emotie, iar emotia s-a transferat în reactie.

Desi este foarte inteligent, corpul nu poate face diferenta între situatia reală si gând. El reactionează la fiecare gând ca si cum ar fi realitate. Pentru corp, un gând îngrijorat, temător înseamnă „sunt în pericol”, iar el răspunde în consecintă, chiar dacă în acest timp stati culcat într-un pat cald si confortabil. Inima bate mai repede, muschii se contractă, respiratia se accelerează.  Se formează un cumul de energie, dar din moment ce pericolul nu este decât o inventie a mintii, energia nu găseste nicio supapă. O parte din ea se îndreaptă din nou spre minte si hrăneste gândurile anxioase, sporindu-le intensitatea. Restul de energie devine toxica si stânjeneste functionarea armonioasă a corpului. Teama, anxietatea, furia, ranchiuna, tristetea, ura sau antipatia, gelozia, invidia – toate subminează curgerea energiei prin corp, afectează inima, sistemul imunitar, digestia, secretia de hormoni, etc.

O emotie care dăunează corpului  se transmite si celor cu care veniti în contact si, indirect, printr-un proces de reactie în lant, unui număr nedefinit de persoane pe care nu le întâlniti niciodată. În unele dintre cazuri ea împiedică sau sabotează toate relatiile intime.

Reminiscentele durerii lăsate de fiecare emotie negativă puternică ce n-a fost complet înfruntată, acceptată, pentru ca apoi să vă puteti desprinde de ea, se acumulează si formează un câmp energetic ce se regăseste în chiar celulele corpului. El nu constă doar din suferintele copilăriei, ci este format si din emotiile dureroase care i-au fost adăugate mai târziu, în adolescentă si după ce ati devenit adulti, mare parte din ele create de vocea egoului. Este durerea emotională care vă însoteste inevitabil atunci când fundamentul vietii voastre îl reprezintă un fals sentiment de sine.

Fiecare nou-născut care vine pe lume poartă deja un corp durere emotional. La unii dintre ei este mai dens si mai greu decât la altii. Există copii fericiti în cea mai mare parte a timpului si există altii care par să poarte în ei o cantitate uriasă de nefericire. Un copil cu un corp durere usor nu va fi neapărat un adult mai avansat pe calea spirituală decât cel cu un corp durere dens. De fapt, adesea se întâmplă tocmai invers.

Oamenii cu corpuri durere grele au de obicei o sansă mai mare să se trezească pe plan spiritual decât aceia cu corpuri relativ usoare. În timp ce unii dintre ei rămân pradă corpului-durere greu pe care-l au, multi altii ajung într-un punct în care nu mai pot trăi cu nefericirea si astfel motivatia pentru a se trezi devine una puternică.

Începutul eliberării de corpul durere rezidă, în primul rând, în întelegerea că voi aveti un corp durere. Când este constientizat, nu mai poate fi voi însivă si nu se mai poate reînnoi prin intermediul vostru. În cele mai multe cazuri, corpul durere nu se dizolvă imediat, dar odată ce ati tăiat legătura între el si gânduri, corpul durere începe să piardă din energie. Gândirea voastră nu mai este întunecată de emotii, perceptiile din prezent nu mai sunt deformate de trecut. Energia care fusese captată de corpul durere îsi schimbă atunci frecventa vibratională si este transformată în Prezentă. În acest mod, corpul durere devine carburant pentru constiintă. Acesta este motivul pentru care multi dintre oamenii cei mai întelepti si iluminati de pe planeta noastră au avut cândva un corp durere greu.

Dizolvarea corpului-durere
Cea mai mare parte a suferinţei oamenilor este inutilă. Este creată chiar de dumneavoastră, atât timp cât viaţa vă este condusă de mintea care nu este supusă observării. Durerea pe care o creaţi acum este întotdeauna o formă de neacceptare, o formă de rezistenţă inconştientă faţă de ceea ce este. Continue reading

Principiile abundentei

Abund-dance

“Din totdeauna fiinta umana a fost preocupata sa acumuleze bunuri materiale si spirituale. Modalitatile de a obtine bunurile materiale au fost, si sunt, mai mult sau mai putin corecte. Mai mereu, caile ilicite de imbogatire au tentat pe membrii societatii umane de pana acum, atat datorita ignorantei celor care s-au pretat de-a lungul vremurilor la practici necinstite cat si a caracteristicilor specifice dimensiunii in care s-a dezvoltat planeta Pamant si viata de pe ea. Este cunoscut ca frecventa de vibratie a sistemului nostru planetar a fost pana in prezent (si va mai fi inca o buna perioada de timp) una dintre cele mai joase din universul caruia ii apartinem.

Limitele de gandire si simtire impuse de dimensiunea a treia (3D) au determinat nivelul scazut de civilizatie al pamantenilor. Tarele celei de a treia dimensiuni sunt multe si ele au fost caracteristici esentiale ale tuturor civilizatiilor care s-au perindat pe Pamant. Nascute din hibridizarea speciilor de animale autohtone cu gene ale fiintelor inteligente venite din alte lumi pentru diverse scopuri, rasele umane de pe planeta noastra s-au dezvoltat in limitele dimensiunii fizice ale frecventelor joase, care caracterizeaza cea de a treia dimensiune.

In 3D, principiul de baza al indestularii LICITE materiale a fost cantitatea si calitatea muncii fizice si intelectuale depusa. Calea ILICITA a fost coruptia, inselatoria, opresiunea, legea pumnului si a batei etc. Cei interesti de problemele ezoterice cunosc ca in prezent Pamantul se afla intr-un profund proces de inaltare la un nivel superior de frecventa, adica la ridicarea de la dimensiunea 3D la 5D (trecand rapid prin dimensiunea de tranzitie 4D). Efortul colosal de salvare a Pamantului, si accesarea unei dimensiuni superioare, este unul la care-si dau concursul multe civilizatii avansate din universul nostru, si, poate din alte universuri.

Exista o intreaga literatura aparuta in ultimii ani precum si transmisii pe diverse canale (cel mai utilizat fiind channeling-ul) prin care entitati superioare tin legatura cu civilizatia umana prin intermediul multor persoane (canale) capabile sa comunice cu lumile nevazute si nesesizate de omul obisnuit. Suntem incurajati sa initiem si sa dezvoltam procesele de insanatosire si inaltare a fiintei noastre si de ajutoarare a planetei Pamant. Deocamdata coexista atat frecventele joase ale Vechiului Pamant, care vor diminua in viitor, cat si frecventele inalte ale Noului Pamant, care se extind permanent, pragul de basculare de la Vechea Energie la Noua Energie fiind anul 2o12. Continue reading

Ateliere dedicate eliberarii emotionale

 Bucuresti, Duminica 28 aprilie  2013

18934_569449476409832_219385045_n

Atelier “AROMOTERAPIA SI SPAGIRIA”, ora 10.00 – 12.00 

Aromoterapia este o ramura a fitoterapiei. A fost folosita din cele mai vechi timpuri cu rezultate miraculoase in tratarea multor afectiuni. In terapeutica moderna, plantele aromatice au inceput sa aiba un rol tot mai important dupa ce proprietatile terapeutice ale acestora au fost elucidate sau confirmate atat experimental, cat si prin observatii clinice. Primele studii cu adevarat stiintifice privind actiunea terapeutica a unor uleiuri esentiale extrase din diverse plante aromatice le datoram lui J. Miguel si dateaza din 1894.

Multe dintre uleiurile volatile au o forta deosebita de difuziune prin structurile organismului uman. Important este faptul ca aceste uleiuri, in cazul administrarii lor corecte, nu provoaca dependenta si nu au efecte secundare nocive, specifice multor medicamente de sinteza. Plantele medicinale si aromatice reprezinta un domeniu de actualitate, fiind folosite cu succes in prevenirea si tratarea multor afectiuni, avand in vedere faptul ca organismul uman dispune de sistemul enzimatic necesar metabolizarii lor.

Paracelsus numeşte medicina derivată din alchimie „spagirică“ (traducere greacă a expresiei latine „solve et coagula“ = a diviza şi a uni). Spagiria nu intervine intre bolnav si boala, dar intareste puterea de aparare a organismului redandu-i miscarea, pentru ca organismul insusi sa se elibereze de agresiunea suferita si sa se reechilibreze pastrand in memorie experienta benefica a bolii. Intr-adevar, fiecare maladie trebuie luata ca o lectie de viata; si atat timp cat corpul n-a beneficiat de aceasta lectie, usa va ramane deschisa in fata problemelor de sanatate din ce in ce mai grave.

Filosofia ermetica ce sta la baza demersului terapeutic al spagiriei este obiectivul diferitelor lucrari, incepand chiar cu scrierile lui Paracelsus. Te invit in minunata lume a plantelor! Elixirul tau va fi preparat chiar de tine ca o reamintire a directionarii corecte a energiilor vitale. Locurile sunt Limitate. Cost: 80 lei.

539663_574383079249805_1995279805_n

Amara Omni Reiki Mastery, ora 13.00 – 15.00

Amara este o energie-constiinta a imputernicirii individuale si a descoperirii de sine. Cu toate ca Amara poate sa vindece pe toate nivelele si dimensiunile, intentia sa este sa devii constient despre dinamica subconstientului. Aceste ape interioare adanci, detin cheia fiintei misterioase care esti. Constiinta-energie Amara, te ajuta sa devii constient in intreg despre motivele de manifestare.

Cu toti am experimentat durerea la un moment dat si unele experiente lasa rani care stau deschise si de-alungul mai multor vieti. Prin constientizarea modelelor care tin aceste rani deschise, le permitem in sfarsit sa se vindece natural. Nimic nu trebuie reparat, deoarece natura este intreaga si perfecta. Deschiderea este singurul lucru de care avem nevoie ca sa experimentam vindecarea.

Cost: 200 lei. Diploma eliberata este recunoscuta de Ordinul Practicienilor de Medicina Complementara si Alternativa din Romania.

Locatie: Cabinet Infolight, Bd. Dimitrie Cantemir 21, Bucuresti

Inscrierea se face prin email karyn.lombrea@yahoo.com. Ultima zi vineri 26 aprilie 2013.

Evenimente martie-mai 2013

319857_313520622052190_179181975486056_764924_2038073846_n

Shamballa Multidimensional Healing 12 Dimensional Master Healer

Bucuresti, 24 martie 2013, ora 11.00 – 16.00

Shamballa Vindecare Multidimensionala, Maestrul Vindecator 12 D

Shamballa Vindecarii Multidimensionale 12D este un sistem ca un addendum la cele 4 niveluri originale ale Shamballa Multidimensional Healing. Vei fi initiat in cele 12 nivele de realitate cu aspectele multi-universale si multi-cosmice ale Shamballei Vindecatoare 12D. Vei activa 144 de functii ADN in corpurile tale fizice si spirituale. Aceasta te va reconecta cu intregul tau sine prin toate cele 12 dimensiuni.

Lista tehnicilor si a initierilor

 1. Initierea in Ordinul Lui Melchisedec (ordinul lui Melchisedec include pe toti cei care aleg sa fie ghidati de Divinul lor interior)
 2. Activarea geometriei sacre, focului cosmic si a literelor limbajului sacru, in toate corpurile tale.
 3. Toate curatarile de implanturi si entitati negative.
 4. Vei face o conectare adanca cu prezenta ta Eu sunt, si prin aceasta conexiune vei realiza cine si ce suntem cu adevarat – IUBIRE NECONDITIONATA
 5. Ve fi capabil sa te vindeci pe tine la orice nivel si sa faci aceasta si pentru altii.
 6. Vei invata sa lucrezi corpurile cristaline.
 7. Vei invata cum sa te conectezi la modelul tau, care este samanta perfectiuniii.
 8. Vei invata despre gazdele noastre in univers, dincolo de iluzie.
 9. Activarea diamantelor Lui Melchisedec si a matricei cristaline.
 10. Si multe altele, dincolo de explicatii…

Samburele central al Shamballei este Iubirea si Libertatea. Iubirea pentru sine si cunoasterea innascuta a conexiunii cu Mama/Tatal Dumnezeu si toata creatia. Libertatea de tot ce-ti sta in calea cunoasterii. Libertatea de a stii cine esti, pasind in Puterea ta, in Maiestrie. Dar scopul este eliberarea de ignoranta, aducerea fiintei in Iubire si Libertate, in propria maiestrie. Ce inseamna sa fii maestru? Nu inseamna sa-ti folosesti puterea asupra altora. Inseamna pur si simplu sa fii Maestru. Ca si cum un maestru adevarat ti-ar spune.

St. Germain – A saptea raza a liberatii si transmutarii, Arhanghelul Zadkiel si Ametistul Sfant – arhanghelii celei de-a saptea raze, Elohim Arcturus si Victoria – Elohimii celei de-a saptea raze, Omri – Tas – conducatorul Planetei Violet, Flacarea geaman a flacarii Lui St. Germain este Maestrul Ascendent Lady Master Portia, St. Germain este Domnul Razei Violet, Calea Alchimistului / a Transformarii.

Locatie: Infolight, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 21. Locurile sunt Limitate.

Costuri: 350 lei. Diploma eliberata este recunoscuta de Ordinul Practicienilor de Medicina Complementara si Alternativa din Romania.

Amara Omni Reiki Mastery, Bucuresti, 20 aprilie 2013, ora 11.00 – 13.00

Amara este o energie-constiinta a imputernicirii individuale si a descoperirii de sine. Cu toate ca Amara poate sa vindece pe toate nivelele si dimensiunile, intentia sa este sa devii constient despre dinamica subconstientului. Aceste ape interioare adanci, detin cheia fiintei misterioase care esti. Constiinta-energie Amara, te ajuta sa devii constient in intreg despre motivele de manifestare.

Cu toti am experimentat durerea la un moment dat si unele experiente lasa rani care stau deschise si de-alungul mai multor vieti. Prin constientizarea modelelor care tin aceste rani deschise, le permitem in sfarsit sa se vindece natural. Nimic nu trebuie reparat, deoarece natura este intreaga si perfecta. Deschiderea este singurul lucru de care avem nevoie ca sa experimentam vindecarea.

Locatie: Infolight, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 21. Locurile sunt Limitate.

Costuri: 200 lei. Diploma eliberata este recunoscuta de Ordinul Practicienilor de Medicina Complementara si Alternativa din Romania.

Cursul de Conectare si Vindecare cu Ingeri © 

Bucuresti, 12 mai 2013, ora 11.00 – 18.00

Vibratia prezentei Eu sunt

Acompaniati de entitati angelice de lumina, vom lucra in centrul fiintei nostre, accesand constiinta cea mai inalta a spiritului, vom alinia intregul cu vibratia prezentei Eu sunt, pentru a atinge  echilibrul interior, integrand Iubirea, Forta Interioara, Curajul,  Abundenta, Discernamantul, s.a. Vom onora impreuna elementele ce desavarsesc creatia Tatalui Ceresc. Vom accesa porti initiatice interioare.

Initieri pe care le vom accesa : Activarea chakrelor celeste, Programul Angelic al lucratorilor cu Lumina ce cuprind toate corurile ceresti : Primul cor: Seraphim, Metatron, Pegasus, Al doilea cor: Heruvimi, Ophaniel, Dragoni, Al treilea cor: Tronul, Zaphkiel, Pasarea Phoenix, Al patrulea cor : Domeniile, Zadkiel, Al cincilea cor : Puterile, Chamuel, Al saselea cor: Virtutile, Raphael, Al saptelea cor: Principiile, Haniel, Al optulea cor : Archangheli, Mihail, Al noulea cor: Ingerii, Gabriel, dar si alte initieri.

Tematici ale cursului:

 • exercitii pentru trezirea constiintei
 • exercitii pentru activarea starii de echilibru interior
 • deschiderea si activarea fluidele eterice vindecatoare
 • curatarea si alinierea chakrelor si a campului auric cu exercitii ghidate
 • citiri in campuri cu sau fara ajutorul cartilor oracol

Participarea la acest curs nu necesita o pregatire sau initiere speciala. Daca simti ca ai o legatura cu ingerii atunci lasa-te purtat de intuitie. Veti primi pe suport electronic materialele corespunzatoare initierilor primite, certificatul de participare la curs .

Locatie : Bucuresti. (locatia va fi anuntata ulterior)
Costul cursului : 350 lei. Diploma eliberata “Practicant Terapii Angelice” este recunoscuta de Ordinul Practicienilor de Medicina Complementara si Alternativa din Romania. Data limita pentru inscriere si plata : 3 mai 2013. 

Atelier de Constelatii Familiale Bucuresti, 18 si 19 mai 2013,

ora 10.00 – 18.00, cost participare 200 lei.

Locatie: Infolight, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 21. Locurile sunt Limitate.

Plata initierilor si a participarii la cursuri,  se efectueaza la termenele specificate sau cu minim cu 3 zile inainte, daca acest termen nu este mentionat, in contul SC INFOLIGHT SRL , nr. RO16RNCB0285122216070001 RON deschis la BCR Sucursala Unic Bucuresti. Dovada platii se transmite prin email, impreuna cu CNP, datele firmei sau PFA pentru eliberarea facturii.

Adresa de contact pentru detalii si inscrieri: karyn.lombrea@yahoo.com

Aurul, intre legenda si realitate

Colloidal-gold

Prima prescripţie cu aur coloidal a fost făcută pe vremea lui Moise, pentru stări de nelinişte şi nerăbdare fiind utilizată şi astăzi pentru multe alte simptome. În Egipt, era utilizat un elixir obţinut din aur lichid căruia i se atribuia abilitatea de a reface tinereţea şi sănătatea perfectă. Acesta a stat la baza chrysoterapiei, sau a terapiei cu aur pentru purificarea corpului, a minţii şi a spiritului. Faraonii egipteni, Nefertiti si Cleopatra au folosit aurul pentru menţinerea tinereţii şi a frumuseţii. În medicina indiană Ayurveda, aurul este cunoscut sub numele de Bhasma (cenuşă de Aur). Este considerat autentic şi este folosit după ce trece testul apunarbhavatva sau testul „neredevenirii” (incapacitatea de a deveni din nou metal prin modalităţi metalurgice). Paracelsus, fondatorul şcolii de chimie medicală (precursoare a farmacologiei), a dezvoltat medicina pentru tratarea bolilor pe baza mineralelor metalice, inclusiv a aurului. Acesta considera că “aurum potabile” vindecă toate bolile şi păstrează trupul indestructibil.

În alchimie aurul este în strânsă legătură cu Soarele care guvernează zona plexului solar, inima, arterele, sistemul osos, starea generală de vigoare si vitalitatea. Cunoştinţele străvechi sunt în consonanţă cu cercetările contemporane. Acum se pot observa şi măsura aceste efecte asupra fiinţei umane aflate sub influenţa aurului: îmbunătăţirea stării generale de vitalitate, creşterea şi echilibrarea producerii hormonilor, efect reîntineritor, tonifierea inimii, producerea hematiilor.

Câteva dintre beneficiile cele mai des enumerate în cazul utilizării aurului sunt: scăderea stresului, anxietăţii, a stărilor depresive, tonifierea organelor slabite, creşterea voinţei, a coeficientului de inteligenţă (până la 20 unităţi pe scara Stanford-Binet), precum şi a stării de bine in general. Aurul este totodată utilizat în medicina modernă pentru asigurarea unei stări de sănătate cât mai bună a articulaţiilor, mai ales în boli grave cum ar fi artrita reumatoidă.

La nivel fizic aurul acţionează asupra sistemului endocrin, in special asupra glandei pituitare. S-a constatat potenţarea şi armonizarea funcţiilor acestei glande endocrine, echilibrarea secretiei peptidelor (hormoni, neurotrasmitatori) ce au rol revigorant si reîntineritor. Este folositor pentru îmbunătăţirea funcţiei sexuale si pentru fortificarea sistemului osos. Asupra inimii aurul este eficient în: echilibrarea funcţiei cardiace în general, tonifierea miocardului, reglarea ritmului cardiac si a tensiunii arteriale, reglarea fluxului sanguin, eliminarea cardiomiopatiei şi a insuficienţei cardiace.

Aurul dezvoltă abilităţile psihice şi măreşte puterea de introspecţie. Astfel, anumite credinţe sau griji subconştiente ies la suprafaţă şi devin înţelese descoperindu-se cauza lor. S-a constatat că acest fenomen are loc secvenţial aducând la lumină o problemă la un moment dat, dând posibilitatea explicării bolii somatice sau psihice în situaţia în care lipsesc factorii fizici, chimici sau anatomici, doar pe baza sesizării perturbărilor la nivel comportamental. Studiile asupra proprietăţilor aurului lărgesc orizonturile medicinii psihosomatice şi ne apropie de această viziune, evidenţiind totodată conceptul holistic trup-suflet al individului.

Pentru cei care se angajează în practici de meditaţie, aurul este un instrument util pentru a ajunge la stări modificate de conştiinţă, benefice, uşor şi fără efort. Totodată acţiunea asupra zonei inimii facilitează de multe ori evocarea spontană a unor efecte pozitive puternice considerate de către fiinţa în cauză drept stări model, de referinţă sau arhetipale.

În ceea ce priveşte proprietăţile aurului, cercetătorii din domeniul parapsihologiei susţin cu entuziasm teorii conform cărora aurul dezvolta capacităţi extrasenzoriale latente. Aceste teorii spun ca o fiinta umana ar trebui sa fie in mod firesc capabila sa manifeste o serie de capacitati extra-senzoriale. Prin acţiunea de armonizare a funcţiilor glandei pituitare şi de dinamizare generală a encefalului, aurul face ca pragul dintre senzorial şi extra-senzorial să fie perceput ca fiind tot mai mic.

Referinţe:

Paracelsus caracterizează aurul astfel: „Graţie focului solar pe care îl conţine, aurul este atât de intens solidificat încât atinge o structură extrem de fermă şi de rezistentă, astfel că nimic nu-l poate vătăma. Având un aspect frumos, tânăr, strălucitor, greu, aurul conţine focul cel tainic care trezeşte natura la viaţă, o dinamizează şi îi conferă vigoare.”

Cred in aceste produse. Le folosesc personal si le recomand in cadrul cabinetului. Am creat un magazin on line unde puteti citi despre fiecare in parte si le puteti comanda de oriunde din tara. Le recomand tuturor medicilor si colegilor mei terapeuti sa le foloseasca cu incredere!

http://www.bioremedii.com, relatii la tel: 0731 771 555, Karyn Maria Lombrea

prin Infolight Srl, distibuitor autorizat Agnes Itara

Copyright © Agnes Itara

Stapanirea mintii si puterea gandului

”Toată creaţia îşi are originea în gând. Dar gândul este energie. Dacă gândim pozitiv, atunci acea atitudine pozitivă se va reflecta înapoi către noi prin experienţe de viaţă pozitivecu excepţia cazului în care trebuie să parcurgem, mai întâi, anumite experienţe de învăţare. Cu toate acestea, este întotdeauna alegerea noastră dacă simţim această învăţare ca fiind dureroasă sau nu.
Toate evenimentele declanşează o experienţă, sau o emoţie, în funcţie de modul în care percepem noi evenimentul. Trăim într-un plan al dualităţii, astfel încât fiecare eveniment al vieţii are două faţete. Putem să ne controlăm răspunsul emoţional, prin felul în care alegem să privim, sau să ne gândim la evenimentul respectiv. Dr. Deepak Chopra ne aminteşte că „pentru cel care observă, nu există lume obiectivă” şi că „percepţia esteun fenomen învăţat”. Percepţia este guvernată de influenţele de mediu, codarea genetică şi experienţele din vieţile trecute – care sunt toate păstrate în memoria celulară. Aceste amintiri pot fi accesate prin meditaţie, hipnoză şi/sau regresie în vieţile trecute şi pot influenţa experienţele din viaţa noastră curentă – şi chiar fac acest lucru. Chris Griscom, care lucrează la Institutul Luminii, din Galis-teo şi este specialist de succes în regresii în vieţile trecute, spune în cartea sa Timpul este o iluzie, că „Atitudinea şi înţelegerea nu controlează corpul emoţional! Din contră, corpul emoţional este cel care determină existenţa noastră la toate nivelurile conştiinţei pe această planetă,dar care a rămas totuşi în urmă cu propria sa dezvoltare conştientă. Motivul este acela că starea de afectivitate la nivelurile energetice aparţine dimensiunii astrale, care se află în afara realităţii influenţate de timp.
Nefiind conştient de faptul că „timpul trece”, corpul emoţional revizitează sau reasamblează, în mod continuu, componente emoţionale ale propriului său model. De când noi înşine ne-am identificat atât de mult cu corpul nostru mental ,trăim în iluzia că noi influenţăm şi direcţionăm corpul emoţional, prin intermediul voinţei noastre constiente.” Şi,„Deoarece conştiinţa oricăruia dintre corpurile noastre nu este dependentă de vehiculul material propriu-zis imprimările „lipicioase” existente în corpul nostru emoţional revin pe parcursul fiecărei reîncarnări. ,Vechiul’ corp emoţional aduce în corpul fizic ,nou’ toate acele experienţe, reacţii şi percepţii ale realităţii, pe care le-a obţinut înalte trupuri”. In consecinţă, simt că în timp ce putem să controlăm, sau să ne ocupăm în mod pozitiv de corpul emoţional, prin alegerea percepţiei noastre în, fiecare moment nou’, noi trebuie de asemenea să luăm în considerare problemele din trecut şi să le rezolvăm. Aceasta ne va permite să eliberăm energia trecutului. Asemenea memorii, sau tipare celulare, sunt deseori baza unor blocaje din viaţa curentă. Atunci când aceste blocaje energetice au fost create de emoţii trecute nerezolvate, aceasta s-a întâmplat ca un rezultat direct al punctului nostru de percepţie şi al înţelegerii mentale a evenimentului care a avut loc în acel moment.
O dată cu creşterea şi evoluţia noastră, a evoluat şi conştienta noastră, care ne permite să privim retrospectiv viaţa dintr-un punct de vedere diferit, mai bogat în informaţii.
Suntem conştienţi, de faptul că gândurile emit şi transmit câmpuri de energie „nevăzute”, care operează prin intermediul unor bucle de biofeedback. Aceste câmpuri ricoşează şi sunt primite de sursa lor de transmitere originară. In consecinţă, tot ce vine către noi în viaţă, tot ce ne stă în faţă, am atras către noi, prin natura energiei pe care am emis-o. Noi – corpul nostru fizic, emoţional, mental şi spiritual – suntem câmpuri de energie în mişcare, cu toţii rezonând şi vibrând la frecvenţe specifice şi transmiţând unde de energie.
In termeni mai simpli, corpul uman poate fi privit ca un computer, mintea ca fiind sistemul de operare, gândurile ca programele soft, iar viaţa noastră ca „foaia scoasă la imprimantă” ca rezultantă a celor trei. Corpul fizic reacţionează la corpul emoţional, care reacţionează la corpul mental, care, atunci când este acordat, serveşte Spiritulşi Inteligenţa Divină. Aşadar, programarea noastră mentală afectează nu numai starea noastră emoţională bună, ci şi sănătatea noastră. Procesele noastre de gândire sunt deprinse şi învăţate, dar pot părea automate şi dincolo de controlul nostru.

Dr. Chopra spune: „Noi suntem prizonierii gândurilor noastre. Prin memorie şi obişnuinţă, noi devenim, literalmente, un maldăr de răspunsuri condiţionate şi nervi, care sunt declanşate în mod constant de oameni şi împrejurări, ca să devină manifestări previzibile ale reacţiilor biochimice din corpurile noastre. Şi astfel, mintea condiţionată lasă puţin loc pentru orice lucru nou. Emoţiile par a fi dincolo de controlul nostru. Noi ridicăm şi construim o închisoare, iar tragedia este aceea că nici măcar nu putem vedea zidurile acestei închisori. Lipsa unui sens în viaţă, cu care ne confruntăm în mod curent, poate doar să devină şi mai puternică, dacă rămânem în interiorul acestei închisori.”Invăţăm procesele noastre de gândire de la cei cu care ne-am asociat în anii noştri de formare, atunci când deseori învăţăm să generalizăm prea mult, sa gândim doar în termeni de alb şi negru, sa tragem concluzii, fără a avea dovezi, sa gândim ce e mai rău într-o situaţie, sau să depăşim măsura, sa luăm totul ca atac la persoană. Ne concentrăm întotdeauna asupra eşecurilor sau problemelor noastre. Atunci când înţelegem că:
 • Gândurile sunt energie (care poate declanşa, de asemenea,emoţii)
 • Legile universale guvernează această energie.
 • Avem puterea să ne creăm realitatea noastră personală.
Putem fi apoi liberi pentru totdeauna de gândirea limitată şi de convingerea că viaţa „e doar ceva ce ni se întâmplă”. Abia atunci devenim ucenici în stăpânirea minţii. Ne dăm seama că trebuie să fim disciplinaţi şi vigilenţi cu absolut fiecare gând. De asemenea, trebuie să punem la îndoială esenţa convingerilor noastre, a tiparelor de gândire şi a reacţiilor noastre.Dacă viaţa noastră este abundentă la toate nivelurile, atunci am ajuns să stăpânim mintea şi capacitatea sa de a crea.Dacă încă mai simţim limitare şi lipsă, atunci trebuie să ne cercetăm cu atenţie formele-gând.
Un gând pozitiv, urmat de un gând negativ, va duce la neutralizarea câmpului de energie şi invers. Aşadar, dacă prindem un gând negativ, trebuie să-1 urmăm cu gânduri pozitive – şi să privim cum se schimbă realitatea noastră. Pe termen scurt, stăpânirea minţii şi a fi responsabil pentru fiecare gând, cuvânt sau acţiune, cere mult mai multă energie şi practică decât mentalitatea de victimă, în care dăm vina pe lume şi pe alţii pentru durerile noastre şi situaţiile în care ne aflăm. Cu timpul, o dată ce am urcat, prin disciplină şi discernământ, de la ucenicie la măiestrie, câştigurile sunt din abundenţă, iar calitatea vieţii noastre se îmbunătăţeşte în mod vizibil. ” Jasmuheen – In rezonanta

Sunetul, sursa de energie

Sub orice formă, sunetul este o sursă de energie. Iar ca sursă de energie, el poate fi folosit pentru a interacţiona cu alte energii. Sunetul -muzică, voce etc. – este un instrument eficient pentru alterarea cîmpuri-lor şi impulsurilor electromagnetice ale individului şi ale mediului înconjurător. Ceea ce înseamnă că dacă în parametrii electromagnetici normali ai corpului s-a produs un dezechilibru (fie că este vorba de o disfunţie a unui anumit organ sau sistem), putem folosi sunetul – în una din formele lui sau într-o combinaţie de forme – pentru a restabili homeostazia, pentru a uşura durerea şi a produce vindecarea.

Ca izvor de energie, sunetul poate fi folosit ca instrument pentru modificarea conştiinţei şi ca auxiliar pentru desluşirea cauzei metafizice a unei probleme fizice. înlesneşte concentrarea, relaxarea, învăţarea, creativitatea şi sporeşte conştientizarea stărilor psihospirituale. Poate interacţiona şi ajuta la alterarea modelelor de unde cerebrale pentru a uşura acest proces.

Putem folosi ritmuri, tonuri, instrumente muzicale şi vocalizări pentru a influenţa activitatea fiziologică a organismului. Iar pentru asta nu avem nevoie de vaste cunoştinţe de muzică. Oricine este atras de muzică – face parte din firea noastră. Am fost înconjuraţi şi hrăniţi cu muzică încă de pe cînd eram în faza de embrion – de la sunetele ajunse pînă la noi prin lichidul amniotic din timpul sarcinii şi pînă la bătaia ritmică a inimilor noastre. Muzica şi ritmul sînt însăşi viaţa.

Muzica înseamnă vindecare – şi ar trebui să facem din ea o parte activă şi conştientă a programului nostru de menţinere a sănătăţii. Chiar dacă nu putem cînta o melodie sau nu ştim să cîntăm la un instrument muzical, există modalităţi simple de a folosi sunetul sacru pentru vindecare. Dacă putem vorbi, putem să vindecăm cu ajutorul sunetului.

Vocea are o capacitate extraordinară de a fi un instrument pentru hrănire şi vindecare. Peste tot în lume există credinţa larg împărtăşită că vocea umană are capacitatea de a vindeca. Se pare că şamanii şi vracii din societăţile primitive foloseau un limbaj spiritual pentru a intra în legătură cu inteligenţe superioare în vederea obţinerii remediilor necesare. Indienii huichal cred că sufletul sau conştiinţa emite un zgomot şuierat sau un fel de fluierat de înaltă frecvenţă; şi că în perioadele de boală, sufletul rătăceşte în afara
corpului. Şamanii huichal imită sunetul respectiv pentru a ajuta sufletul să revină în trupul fizic, restabilind astfel starea de sănătate. Pitagora recunoştea puterea terapeutică deosebită a cuvîntului omenesc. El trata unele boli prin citirea de poezii şi îşi învăţa discipolii că o voce iscusită, bine modulată, cuvintele frumoase, metrul şi ritmul lor pot restabili echilibrul corpului şi al sufletului.

Mantra yoga este o tehnică de autoîmplinire umană prin folosirea unor sunete lăuntrice (nadas) ce sînt stimulate prin tonalitate şi psalmo-diere exterioare. în credinţele tibetane, cel mai important instrument muzical este vocea umană, iar şamanii tibetani ştiu să folosească proiectarea sunetului unor vocale exterioare pentru a crea vibraţii lăuntrice. Ei
învaţă să folosească capul şi pieptul pe post de camere de rezonanţă, astfel încît atunci cînd incantaţia se opreşte, sunetul continuă să răsune în minte şi în camerele organismului. Fiecare sunet vocalic, asemenea fiecărui ton muzical, poate deschide o anumită parte a corpului atunci cînd este vizualizat şi imaginat în timpul inspiraţiei şi cînd este rostit sau se intonează în interior.

Intonarea este procesul prin care sunetele şi tonurile vibratoare (muzicale sau vorbite) ajută procesul de vindecare: curăţă, armonizează şi vindecă. Poate fi folosit pentru restabilirea homeostaziei la nivelul întregului nostru sistem energetic. De asemenea, este deosebit de eficientă dacă se foloseşte împreună cu alte terapii vibratorii, constituind unul dintre cele mai puternice mijloace de autovindecare, avînd în vedere că apelăm la cel mai creator instrument muzical pe care îl avem la dispoziţie – vocea umană.

Vocea degajă putere. O degajă în direcţia gîndurilor noastre, trimi-ţînd în felul acesta energia într-o anumită zonă a corpului. Putem folosi sunetele pentru întregul sistem de chakre sau putem concentra intonarea doar asupra unui singur centru energetic al corpului. O veche axiomă ocultă spune: „Gîndul este urmat de orice formă de energie”. De fiecare dată cînd ne gîndim la ceva, formele noastre energetice ne vor urma gîndul. Iar vibraţiile sînt purtate oriunde ne vom concentra sunetele şi vocea.

Scopul intonării este acela de a restabili structura vibratorie a corpului (fizic şi subtil), astfel încît esenţa noastră spirituală să se poată manifesta deplin în mediul fizic înconjurător. Vocea aparţine organismului, dar este instrumentul sinelui spiritual. Şi fiindcă sîntem mai mult decît un corp, trebuie să învăţăm să ne folosim vocea ca instrument în vederea atingerii unei mai mari stări de conştiinţă şi de sănătate. (referinte :Ted Andrews Manualul Vindecatorului)

Va invit sa descarcati si sa ascultati doua creatii Kip Mazuy, un maestru al muzicii pentru meditatie:

Kip Mazuy – Silk

Kip Mazuy – Love & Devotion

Afirmatiile unui discipol din Ordinul Melchisedec

Elevilor si colegilor mei, discipoli in Ordinul Melchisedec

Sunt un punct de lumină într-o lumină mareata

Sunt o raza de energie a iubirii într-un râu de iubire divină

Sunt un punct de foc al jertfei, centrat în voinţa de foc a lui Dumnezeu şi astfel exist

Sunt o cale prin care oamenii pot dobândi

Sunt un izvor de putere care-i ajută să fiinteze

Sunt o rază de lumină care străluceşte pe calea lor, şi astfel sunt

Astfel fiind, caile omului le privesc

Iar caile Domnului le patrund. Şi astfel sunt.

 Nazuiesc spre a intelege

Fie ca înţelepciunea să ia locul cunoaşterii în viaţa mea

Tind spre cooperare

Fie ca stapanul vietii mele, sufletul, asemenea Celui pe care caut sa slujesc,

Sa lumineze viata altora prin mine.

În centrul Vointei lui Dumnezeu eu stau

Nimic nu-mi abate voia de la a Sa

Aplic voinţa aceasta prin iubire

Mă întorc către slujire

Eu triunghiul divin, îndeplinesc acea voinţă printre semeni si-i servesc

Sunt un mesager al Luminii

Sunt un pelerin pe calea Iubirii

Nu călătoresc singur, ci mă recunosc ca fiind unul cu toate sufletele marete

Şi împreună cu ele unul în slujire

Puterea lor e a mea. Această putere o revendic.

Puterea mea e a lor şi pe aceasta liber o dau

Un suflet, merg pe pământ, îl reprezint pe Unul.

Sunt unul cu grupul meu de fraţi, şi tot ce am este al lor

Fie ca iubirea din sufletul meu să curgă spre ei

Fie ca puterea din mine să-i înalţe şi să-i ajute; fie ca gândurile create de sufletul meu să ajungă la ei şi să le dea curaj.

Cunosc legea şi către ţel mă îndrept

Nimic nu-mi va impiedica drumul pe cale

Fiece scanteie de viata din mine răspunde

Sufletul meu a răsunat la acea chemare şi zi de zi mai clar răsună

 Iluziile vietii nu mă stapanesc

Cărarea luminii se intinde înainte drept

Mesajul meu se-ndreapta spre inimile oamenilor

Caut; încerc să-ţi slujesc nevoile. Dă-mi mâna ta şi păşeşte pe Cărare cu mine

Fiii omului sunt unul şi eu sunt unul dintre ei

Caut să iubesc nu să urăsc

Caut sa slujesc si nu pretind a fi slujit

Caut să vindec nu să rănesc

Lasă suferinta să poarte recompensa cuvenită de lumină şi iubire

Lasă sufletul să determine forma exterioară, viaţa şi toate evenimentele şi

Adu-i iubirea, cauza a faptelor timpului, sa-i fie lumină

Fie ca viziunea şi intuiţia să apară

Fie ca viitorul să se reveleze

Fie ca uniunea interioară să se manifeste şi separările externe să dispară

Fie ca iubirea să triumfe

Fie ca toţi oamenii să iubească

Ştim, o Doamne, al vieţii şi al iubirii, despre nevoi

Atinge-ne inimile cu dragoste din nou pentru ca şi noi să putem iubi şi dărui.

Amin. Amin. Amin

Sfant, Sfant Sfant este Domnul Dumnezeu

(traducerea Cristina Barascu si Alex Stan)

Remediile Florale Bach

Imbolnavirile de care suferim sunt o consecinta a unor tulburari psiho-emotionale aparute in urma unor evenimente traumatice prin care am trecut, dar pe care nu am reusit sa le prelucram. In alte cazuri poate fi vorba despre imperfectiuni ale personalitatii, care se cer a fi transformate si sublimate in vederea  evolutiei spirituale. Avem la indemana din ce in ce mai multe terapii care sa ne sustina in restabilirea echilibrului interior.

Remediile florale descoperite de doctorul Edward Bach constituie o metoda blanda de vindecare, de echillibrarea mentala si emotionala prin reconectarea la adevaratul nostru Eu, prin manifestarea calitatilor divine ale Sinelui nostru Superior. Fiecare remediu reprezinta o cheie pentru deblocarea unei insusiri pe care o avem deja in adancul nostru. Astfel, o persoana tematoare, lipsita de incredere, va descoperi curajul si puterea de a lua decizii importante, precum si de a reusi sa-si pastreze calmul in cele mai solicitante situatii.  O persoana in general aspra, critica, nerabdatoare isi va putea arata rabdarea si impartasi sfaturi constructive catre cei din jur. Depresia, tristetea, angoasa mentala nu sunt decat straturi sub care se ascund optimismul, bucuria de a trai si iubirea pentru intregul univers.
Remediile florale actioneaza asupra starilor emotionale si mentale negative, precum: temeri, frici, fobii, atacuri de panica, agonie mentala, ingrijorare excesiva, ganduri care nu pot fi indepartate, tristete, depresie, indecizie, auto-invinovatire, socuri, traume din trecut, sentimentul de a fi coplesit, nerabdare, posesivitate excesiva, gelozie, lipsa de energie sau vointa.
Toate aceste stari pe care le experimentam sunt menite a ne impinge in directia descoperirii calitatii opuse fiecareia: curajul, pacea mintii, impacarea si acceptarea celorlalti si a propriei persoane, toleranta, rabdarea, daruirea, compasiunea, dar si puterea de a prelua controlul asupra propriei vieti.
Doctorul Bach spune: “Dupa cum in mila Lui, Dumnezeu ne-a dat hrana sa mancam, tot asa a pus printre ierburile campului plante frumoase care sa ne vindece cand suntem bolnavi. Acestea se afla acolo pentru a intinde omului o mana de ajutor in ceasurile negre de uitare in care el pierde din vedere Divinitatea sa si permite norului de frica sau de durere sa-i intunece vederea. Fiecarei plante ii corespunde o calitate, iar menirea ei este sa intareasca aceasta calitate, astfel incat personalitatea sa se poata ridica deasupra defectului care este obstacolul particular. Remediile sunt inzestrate cu o putere precisa de vindecare care este separata de credinta, iar actiunea lor nu depinde de cel care le administreaza, asa cum un anestezic face un pacient sa doarma indiferent daca ii este dat de asistenta sau de medic.”
Simplitatea si naturaletea acestei terapii ne descopera propriul potential de vindecare si de manifestare a Fiintei ce suntem cu adevarat.

Dr. Bach a clasificat remediile in 7 grupe, pe baza tipologiilor umane:

 • Frica: plop tremurator, corcodus, cretisoara, castan rosu, trandafir salbatic;
 • Incertitudine: porumbar salbatic, ovaz salbatic, cerato, carpen, gentiana de toamna, orz salbatic;
 • Preocupare excesiva pentru bunastarea celorlalti: verbina, vita de vie, apa de izvor, fag comun, cicoare;
 • Preocupare insuficienta pentru prezent: caprifoi, vita alba, maces, mugure de castan salbatic, maslin, mustar salbatic, castan alb;
 • Singuratate: iarba neagra, slabanog, viorea de balta;
 • Sensibilitate excesiva la influente si idei: nuc, tintaura, agrimonia sau turtita mare, ilice;
 • Dezamagire sau disperare: larita, ulm, stejar, mar paduret, pin, salcie galbena, castan comestibil, Steaua din Betleem sau balusca.

Iata cateva dintre aplicatiile cele mai uzuale ale remediilor florale Bach:

 • Eliminarea stresului prin echilibrarea sentimentelor de ingrijorare, teama, nesiguranta, anxietate;
 • Eliberarea de suferinte psiho-emotionale provocate de experiente traumatizante;
 • Recuperarea emotionala dupa despartirea parintilor, divort, decesul unei persoane dragi, soc, accident, abuz sexual;
 • Atacuri de panica, stari de frica, anxietate de anticipare, teama de esec, teama de singuratate;
 • Timiditate, lipsa increderii in sine si probleme de comunicare, autoinvinovatire;
 • Gelozie, suspiciune, neincredere in oameni, posesivitate si tendinta de a da vina pe ceilalti pentru greseli personale;
 • Insomnie, oboseala, epuizare;
 • Depresie, disperare, dezamagire, lipsa bucuriei de a trai;
 • Diverse fobii, cum ar fi: claustrofobia, agorafobia;
 • Fluctuatii emotionale in perioada adolescentei, a sarcinii, a sindromului premenstrual, a menopauzei;
 • Intoleranta, tendinta spre criticism;
 • Imbunatatirea controlului, in caz de blocaj emotional si imaturitate afectiva;
 • Eliminarea factorilor psihici care sunt raspunzatori sau intretin diverse probleme sexuale.
 

Terapia CranioSacrala

Terapia isi are radacinile in osteopatie, tratament descoperit în 1874 de Dr. Andrew Taylor Still.  După dr. Stiil  fluxul liber a lichidelor din ţesuturi – sângele, limfa, lichidele dintre celule – constituie esenţa sănătăţii. Tehnica craniosacrala a fost dezvoltată mai departe între anii 193O-194O de dr. Sutherland, discipol al dr Still. El a dovedit medical că lichidul cerebrospinal – care irigă creierul şi măduva – produs de măduva, are un puls ritmic. Acest puls ritmic poate fi simţit-palpat în orice os sau în orice ţesut. Acest puls numai atunci funcţioneză armonic şi neperturbat dacă oasele craniene au o anumită elasticitate şi pot urmări fazele de umplere şi de golire ale acestui lichid cerebrospinal.

Scopul terapiei este detensionarea suturilor dintre oasele craniene, a dura materului – a membranei legate de coloana vertebrală  precum şi a celorlalte ţesuturi şi membrane aferente. Şi toate acestea se fac prin atingere foarte fină. Pe de altă parte: corpul este constituit de o serie de muschi si ligamente, si de asemenea, de tesuturi de legatura care se dispun in jurul structurii scheletice, si sunt continute in membrana cutanata. Dezechilibrul produce contracturi in structura osteomusculara care la randul lor apoi produc o variatie a ritmului craniosacral.

Dr. Upledger a dezvoltat şi perfecţionat tehnicile terapiei CranioSacrale care este predată în programa Institutului Upledger, din anul 1985 la profesionişti din domeniul medicinei : osteopatie, doctori in medicină, psihiatri, dentişti, surori medicale, chiropractori, kineto-terapeuti, practicieni ai terapiilor prin masaj.

Terapia CranioSacrala este cea mai putin invaziva terapie dintre tehnicile medicinei manuale. Este o tehnica manuala care se petrece in camp energetic, avand efecte puternice si imediate, bazate pe date ştiinţifice.  Foarte cunoscuta pentru abilitatea sa de a trata durerea cronica si o mare varietate de probleme neurologice si neuromusculare, probleme ale ţesutului conjunctiv, precum si toate tipurile de dureri de cap, probleme de auz, vertij, probleme articulare, probleme ale sinusurilor, şi probleme de vedere. Terapia CranioSacrala este de asemenea, un instrument puternic pentru vindecarea corpului emoţional şi a reducerii stresului .

Terapia CranioSacrala este extrem de delicata şi extrem de puternica. Pacientii sunt de multe ori surprinsi de faptul ca desi sunt atinsi foarte usor simt impactul pe parcursul întregului lor corp. Uneori isi amintesc de trecut şi pot experimenta o eliberare emotionala. Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 7,213 other followers

%d bloggers like this: